Varsler verneplikt for kvinner

Om noen få år kan det bli aktuelt med verneplikt for kvinner.

Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen ønsker ikke å trekke noen konklusjoner ennå, men har ingen gode argumenter mot en eventuell ordning med verneplikt for kvinner.

- Jeg ønsker imidlertid å se hvordan den nye ordningen med frivillig sesjon og førstegangstjeneste for kvinner virker, før jeg tar endelig stilling til spørsmålet om kvinnelig verneplikt, sier forsvarsministeren til Avisenes Nyhetsbyrå.

I februar vil det for første gang bli holdt en frivillig sesjon for kvinner, men mange i Forsvaret tviler på at dette vil være nok til å nå målet med 15 prosent kvinner i Forsvaret innen 2008. Per dags dato er det bare syv prosent kvinner i militæret.