Varsler verneplikt for kvinner

Om noen få år kan det bli aktuelt med verneplikt for kvinner.

Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen ønsker ikke å trekke noen konklusjoner ennå, men har ingen gode argumenter mot en eventuell ordning med verneplikt for kvinner. - Jeg ønsker imidlertid å se hvordan den nye ordningen med frivillig sesjon og førstegangstjeneste for kvinner virker, før jeg tar endelig stilling til spørsmålet om kvinnelig verneplikt, sier forsvarsministeren til Avisenes Nyhetsbyrå. I februar vil det for første gang bli holdt en frivillig sesjon for