Drapssiktet mor løslates

Den barnedrapssiktede Ringsaker-kvinnen blir løslatt fra varetekt fredag.

Hedmark politidistrikt har mottatt kjennelsen fra Høyesteretts kjæremålsutvalg, som ikke vil oppheve Eidsivatings lagmannsretts kjennelse.

Løslates fredag
Torsdag slo Eidsivating lagmannsrett fast at det ikke er grunnlag for å holde den 24 år gamle kvinnen, som er siktet i barnedrapssaken i Ringsaker, varetektsfengslet.

Dermed blir den siktede kvinnen løslatt fra varetekt fredag.

Domstolen er enig med politiet at det foreligger skjellig grunn til mistanke, men de mener at det ikke er fare for bevisforspillelse i saken.

50 kvelningsforsøk
Politiet har mistanke om at Ringsaker-kvinnen som er siktet for barnedrap har utsatt de to barna sine for kvelningsforsøk opp mot 50 ganger.

De mener etterforskningen så langt har styrket siktelsen i saken.

Kvinnen fødte en sønn i 2004, som døde året etter, og en sønn i 2006, som nå bor i et beredskapshjem. Hun skrev til nettvenner at yngstemann var død - lenge før han ble født.