Drapssiktet mor løslates

Den barnedrapssiktede Ringsaker-kvinnen blir løslatt fra varetekt fredag.

Hedmark politidistrikt har mottatt kjennelsen fra Høyesteretts kjæremålsutvalg, som ikke vil oppheve Eidsivatings lagmannsretts kjennelse. Løslates fredagTorsdag slo Eidsivating lagmannsrett fast at det ikke er grunnlag for å holde den 24 år gamle kvinnen, som er siktet i barnedrapssaken i Ringsaker, varetektsfengslet. Dermed blir den siktede kvinnen løslatt fra varet