erna680
erna680

Her er Ernas asylforslag

Høyre-leder Erna Solberg mener regjeringen har mistet kontrollen med asylstrømmen til landet. Her er hennes forslag til løsning.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag møtte vi noen av dem som nå håper å få asyl i Norge. I år kommer 15.000 asylsøkere til landet - det er tre ganger så mange som regjeringen regnet med.

Les også: Dramatisk for UDI

- Ute av kontroll
Høyre-leder Erna Solberg mener asylstrømmen er ute av kontroll.

- Regjeringen har mistet kontroll. Nå har vi spurt regjereningen hva de har tenkt å gjøre og vi har fått svar som tyder på at de ikke har tenkt å gjøre større grep for å få kontroll på asylstrømmen, sier Solberg til TV 2 Nyhetene.

Solberg vil ha en kraftig innstramming av asylpolitikken for å redusere tilstrømningen av grunnløse asylsøkere og har kommet med et forslag til løsning.

Skylder på SV
- Gjør du gjentatte kriminelle handlinger i asylsøkerperioden bør du kunne internere denne type personer og hurtigbehandle deres saker slik det er en stående instruks om, sier hun.

Høyre-lederen vil ikke at Norge skal fremstå som det mest liberale landet for asylsøkere.

- Det kan ikke være slik at arbeiderpartiet som sa de var enig i den asylpolitikken jeg førte i forrige periode nå skal sitte og administrere en asylpolitikk hvor det er SV som har hatt hånden på rattet

Les også:De nye asylmottakene

Her er hele forslaget fra Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Bent Høie, Kari Lise Holmberg:

1. Stortinget ber Regjeringen om å stramme inn regelverket for alderstesting og DNA-undersøkelse.

2. Stortinget ber Regjeringen om å prioritere arbeidet med å utarbeide returavtaler slik at utsendelse av grunnløse søkere går rakere. Returavtale med Irak må prioriteres.

3. Stortinget ber regjeringen reversere innføringen av det utvidede flyktningebegrepet vedtatt i forbindelse med behandlingen av Ot.prp. 75 (2006-2007) Utlendingsloven

4. Stortinget ber Regjeringen om å reversere forskriftsendringen og endringene i Utlendingsloven som kan gir lettere oppholdstillatelse dersom retur ikke er gjennomført innen tre år etter saksopprettelse.

5. Stortinget ber Regjeringen om å endre kravet til underhold slik at dette kommer opp på et mer realistisk nivå.

6. Stortinget ber Regjeringen om å innføre strengere målkrav til UDI slik at saksbehandlingstiden reduseres.

7. Stortinget ber regjeringen innføre et meldepliktssystem for personer som søker om asyl og som ikke bor på mottak, og personer som har fått avslag og som venter på utsendelse. Gjentatte brudd på meldeplikten vil kunne føre til forvaring.

8. Stortinget ber regjeringen igangsette informasjonstiltak ovenfor land om norsk asylpolitikk ovenfor de landene hvor det er høy tilstrømning fra personer med grunnløse asylsøknader.

9.Stortinget ber Regjeringen om å utrede muligheten for å forvare asylsøkere som begår gjentatte kriminelle handlinger inntil asylsøknaden er ferdigbehandlet.

10.Stortinget ber Regjeringen om å vurdere om gjentatte kriminelle handlinger begått av en asylsøker som har søknaden til behandling skal kunne få betydning for utfallet av søknadens behandling i saker der det ikke er et klart beskyttelsesbehov, men humanitære hensyn som tilleggs vekt.

11.Stortinget ber Regjeringen om å etablere et sentralt asylbehandlingssystem på Gardermoen der all relevant kompetanse i UDI, Politiets utlendingsenhet og eventuelt Kriops samles.