Vollvik på kjøper'n

Vollviks russiske eventyr trenger mer penger.

Aladdin Oil & Gas Company AS har besluttet å gjennomføre en emisjon på 15 millioner kroner mot eksisterende aksjonærer. <b>NA24 - din næringslivsavis</b> Høyprofilerte Idar Vollvik og investor Paal Hveem har allerede garantert for emisjonen. Tegningskursen er satt til 20 og emisjonsperioden er fra 21. august til