Vaskenøtter vasker bedre enn vann!

Pressemelding fra importøren av vaskenøtter, Vaskenøtter Aune-Steinacher som et svar på SIFOs test av alternative tekstilvaskemidler.

SIFOs testrapport nr. 36-2008 (Sammenlignende test av 5 tekstilvaskemidler) konkluderer med at vaskenøtter ikke vasker bedre enn vann ved 40 grader. Vi mener at denne testen ble gjort på misforstått grunnlag. Vaskenøtter er et naturlig vaskemiddel som rengjør normal skitten klesvask. Vanskelige flekker må forbehandles med et flekkfjerningsmiddel (f.eks. økologisk gallesåpe), mens et økologisk blekemiddel bør brukes for å hindre at hvitvasken blir grå på lang sikt.

SIFOs test ble gjort på bomullslapper dynket med sot/mineralolje, blod, kakao og rødvin. Dette er flekker som vaskenøttene ikke fjerner, og som vi ikke reklamerer med at blir fjernet med vaskenøtter. I motsetning til det tradisjonelle vaskemidlet, som fikk et bedre resultat i testen, er vaskenøttene ikke et flekkfjerningsvaskemiddel. Vanskelige flekker må før vask behandles separat med en flekkfjerner, for eksempel økologisk gallesåpe.

Vi mener det er unødvendig og uheldig for klærne, huden og miljøet å vaske all klesvask med et vaskemiddel som er så aggressivt at det kan fjerne flekker av både mineralolje og rødvin.

Vi stiller spørsmål ved hvorfor denne testen ikke tok for seg problemstillingene i forbindelse med normal skitten klesvask, sure håndklær, svettelukt, hudfett eller tøybleier?

Vaskenøttene er et økologisk og naturlig vaskemiddel, som gir et godt vaskeresultat for denne typen klesvask. Klærne blir både rene og luktfrie.

For en forbruker er det viktig å se fordelene og ulempene med både konvensjonelle og alternative vaskemidler, for så å ta et bevisst valg selv. Vaskenøttene fjerner ikke alle typer flekker like godt som det tradisjonelle vaskemidlet, men er et miljøvennlig, hudvennlig og klesvennlig alternativ som fungerer godt til vanlig skitten klesvask.

Vi kan i tillegg nevne at ved å søke på Google etter tyske (Waschnüsse) og engelske (Soapnuts) nettsider som omhandler vaskenøtter, får man til sammen over 250.000 treff.

Med vennlig hilsen
Randi Aune-Steinacher
Vaskenøtter Aune-Steinacher
www.vaskenotter.no