Alf Hildrum, Jan Ove Årsæter, Finn Ove Hågensen
Alf Hildrum, Jan Ove Årsæter, Finn Ove Hågensen
Alf Hildrum, Jan Ove Årsæter, Finn Ove Hågensen
Alf Hildrum, Jan Ove Årsæter, Finn Ove Hågensen
Infomøte Nyhetene 25. juni i Bergen
Infomøte Nyhetene 25. juni i Bergen

Nyhetsdialog

Mange i nyhetsområdet hadde spørsmål til kostnadsprogrammet da Alf Hildrum møtte til spørrerunde tirsdag og onsdag denne uken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter klubbmøtet i redaksjonsområdet avtalte klubbeleder Finn-Ove Hågensen og Alf Hildrum å møte redaksjonen i nyhetene og aktualitet, for å svare på spørsmål og bekymringer rundt kostnadsprogrammet. Trålen referer her spørsmålene som ble stilt, og svarene som ble gitt.

Oslo tirsdag 24. juni

Finn-Ove Hågensen, Klubb 2-leder: - Vi ansatte er med i kostnadsgruppa, men har vi egentlig noen innflytelse - og i tilfelle på hva?

Alf Hildrum: - Jeg valgte en inkluderende prosess for å utnytte kompetansen i organisasjonen i stedet for å hyre inn folk utenifra. Det var et dristig valg, både fordi det er belastende for organisasjonen og de som deltar i kostnadsgruppa, men også fordi ting blir kjent både internt og eksternt. Men det er min måte å invitere til innflytelse og påvirkning på.

Finn-Ove: - Hvor mange rundt bordet her er borte når denne prosessen er over?

Alf Hildrum: - Det vet jeg ikke. Vi må redusere antall ansatte, men hvis det også går utover de faste, må vi finne løsninger som gjør at vi slipper oppsigelser.

Jan Ove Ekeberg: - Hva med rettferdigheten? Vi hører at det ikke skal kuttes i antall mellomledere eller i promo og informasjonsavdelingen f.eks?

Alf Hildrum: - Det skal kuttes i alle avdelinger. Og det vil vil ryke mellomledere, men den prosessen kan man ikke diskutere uten at den blir av en mer personalmessig karakter, så den må tas på en annen måte.

Jan Ove: - Hva skal spares i sporten?

Alf Hildrum: - Det er ingen fremdrift i fotballforhandlingene og det blir det kanskje ikke før over sommeren. Sportens kostnader vil påvirkes av forballrettighetene, men de skal bidra og gjør det allerede.

Baard Zakariassen: - Hva skal dere bruke de innsparte pengene til?

Alf Hildrum: - Vi må ha en bedre inn tjening enn nå for å utvikle TV 2 videre. Vi frykter også mindre reklameinntekter neste år.

Baard: -Vil ikke alle de nye kanalene tjene mer penger etter hvert?

Alf Hildrum: - Nyhetskanalen er først og fremst en betalkanal, som for øvrig har utkonkurrert alle de untenlandske nyhetskanalene i Norge, noe som bør styrke oss hos distributørene. Men både Zebra og Sport går med underskudd. Vi har lagt til grunn en nøktern kostnadsvekst på 3% per år og en inntektsvekst på 5% per år. Men i dette ligger at vi klarer å kutte det vi har planlagt.

Finn-Ove Hågensen: - Vil NK merke kuttene?

Alf Hildrum: - Jeg har sagt at vi ikke skal røre NK, men det er mulig vi må senke ambisjonsnivået noe. Vi leverer i dag mer enn vi hadde planlagt. NK er viktig for 21-nyhetene, som for øvrig er den nyhetssendinga som skal prioriteres. Den er viktig for både programskjema og for seingen.

Jan Ove Ekeberg: - Hva skjer med de faste som må gå - blir det sluttpakker eller hva?

Alf Hildrum: - Personal og Theo Jordal drøfter dette med klubbene.

Finn-Ove: - Klubb 2 vil ha generelle sluttpakker, ikke pakker rettet mot enkelte mennesker eller grupper.

Tom Rune Orset: - Internt har det vært mange dårlige nyheter i det siste, vi har fått en redusert pensjonsordning for de som blir ansatt etter august i år, dere har kutta julegaven og julebordet, nyhetsseminaret måtte vi betale selv. Når får vi en god nyhet?

Alf Hildrum: - Jeg hadde fått mer kritikk om jeg hadde lukket øynene for den økonomiske situasjonen. Vi må rette opp ubalansen i økonomien, det er viktigere enn de symbolske tingene du nevner.

Pål T. Jørgensen: - Hva gjør dere for å øke inntektene?

Alf Hildrum: - Vi går gjennom sendeskjema for å styrke det og vi jobber for å øke distribusjonsinntektene. Kabel-regimet slutter i 2010, da står vi fritt og vi regner med at folk vil betale for å se TV 2. I tillegg satser vi på nettet og for betal-tv på sport.

Tor Hammerø: - Har du fått signaler om at eierne vil bidra i denne kostandprosessen?

Alf Hildrum: - Nei. Men det er uvanlig å snakke om utbytte fra 2009, så lang tid på forhånd. Dette er en avsporing. Det viktige er å forvalte ressursene godt.

Gerhard Helskog: - Kan dere ikke heller investere i kvalitet, i stedet for å spare slik at det går utover kvaliteten?

Alf Hildrum: - Vi prøver å beskytte de som er ute og innhenter stoff. Vi skal ikke ha en samlebåndsproduksjon, da har jeg feilet.

Kjell Øvre Helland: - Vi prøver å beskytte den journalistiske frontlinja. Vi håper vi skal bli i USA, men ikke til dagens pris.

Åse L. Tynning: - Hvordan går kostnadskuttene utover den ikke journalistiske delen av organisasjonen, som marked og administrasjon?

Alf Hildrum: - Det skal kuttes kostnader alle steder. Personalressurser skal frigjøres overalt.

Tom Rune Orset: - Hvis ikke NK blir lønnsom, hvor lenge vil du ha den?

Alf Hildrum: - Jeg har bedt om å se økonomien i NK, men den er så sammenvevd med nyhetene at det er nesten umulig. Dessuten er NK et riktig kommersielt grep uansett om den går i underskudd.

Kjell: - Vi kan ikke gå tilbake til før NK. Det ville være fattigslig. Vi må heller få opp bruken og inntektene på alle våre produkter.

Erik Stephansen: - Hvordan skal dere måle at kvaliteten bevares?

Alf Hildrum: - Vi har sagt at kvaliteten i sendeskjemaet skal bevares, ikke på hver enkelt programpost. Det blir vår alles kvalifiserte vurdering om kvaliteten opprettholdes.

Kjetil Løset: - Hvordan skal dere beholde entusiasmen og dugnadsviljen?

Alf Hildrum: - Jeg må forklare dere hva jeg mener og gjør og være mest mulig åpen. Jeg har tillit til at vi kommer oss gjennom dette, men jeg ser at vi tærer på denne kapitalen mens denne prossen foregår.

Ann Kristin Liestøl: - Vi her tror kuttene vil gå utover kvaliteten på nyhetssendingene. Tror du?

Alf Hildrum: - Jeg håper vi kan redusere så lite som mulig på kvaliteten.

AK: - Hvis det vil gå utover noe - hva?

Alf Hildrum: - NK må nok redusere noe på ambisjonsnivået.

Johnny Brenna: - Jeg kom fra politiet til TV 2 for to år siden. Det var som å komme fra frustrasjonshelvete til himmelen. Basert på den erfaringen ser jeg det samme skje her. Tenk deg om!

Alf Hildrum: - Jeg aksepterer at dere er kritiske til ledelsen, og jeg skal stille opp på alle møter så sant jeg har tid. Jeg ønsker å ta vare på TV 2-kulturen, da må vi stå sammen.

Bergen onsdag 25. juni:

Finn-Ove Hågensen:
- Er det noe vits for oss å delta hvis et ikke blir tatt hensyn til det si sier - har vi en reell innflytelse på denne prosessen?

Alf Hildrum:

- Jeg kan ikke love at alt dere sier vil bli tatt hensyn til, men da vi dro i gang prosjektet og så at vi må gjøre noe med kostnadene, var vi tydelig på at TV 2 ikke er i noen krise. Det betyr at vi kan ta oss tid til å jobbe grundig og ordentlig med prosessen. Vi skal både være så åpne som mulig, bare med begrensinger når det gjelder å ivareta forretningshemmeligheter og alminnelig folkeskikk, men vi skal diskutere og være åpne og gjøre dette med egne krefter. Derfor er de ansatte representert, i en bredt sammensatt gruppe. Men når det spisser seg til på slutten av prosessen vil det være slik at ulike grupper i organisasjonen mener ulike ting, og da er det ledelsens oppgave å ta avgjørelser. I denne fasen kan ikke alle regne med å bli hørt på alt, men det skal være mulig å være med å påvirke.

Spørsmål fra salen:

- Nyhetene og teknisk er de som har flest folk. Når du snakker om langsiktige kostnader er det vi ansatte som menes, og det vil merkes godt på nyhetene og teknisk. I de andre avdelingene er det snakk om ubesatte stillinger folk som har sluttet frivillig. På Nyhetene og Teknisk ser vi at her kommer det til å forsvinne folk. Hvorfor skal vi lide mer en andre avdelinger?

Alf Hildrum:

- For det første vil jeg nevne at vi ikke skal være lei oss når avdelinger klarer å redusere bemanningen, uten å si opp ansatte. Mitt mål er å nedbemanne uten å si opp fast ansatte, men jeg kan ikke gi noen garantier. Generelt kan jeg si at ikke noen områder er fredet. De store tallene kommer nødvendigvis i de store avdelingene, men det er ingen områder der ikke personalkostnader berøres. Ansatte berøres over alt, men det er ikke bare ansatte – også andre langsiktige faste kostnader og investeringer berøres. TV 2 er en personaldrevet organisasjon, så det er klart at dette vil merkes for de ansatte.

Finn-Ove Hågensen:

- Nyhene og Teknisk føler at kuttene kan gå på kvaliteten løs – hvis kvaliteten på nyhetene forringes, mener mange at vi har gått for langt.

Alf Hildrum:

- Jeg har sagt at kvaliteten i sendeskjema ikke skal forringes. Men det nytter ikke å si i en sånn prosess at alt skal være som før. Ser vi tilbake på historien til TV 2, ser vi at mye har blitt endret opp igjennom, så endringer er prosesser som hele tiden skjer, også uavhengig av kutt. Det er en premiss at summen at det seerne opplever om TV 2, skal være like bra som i dag.

- 21-nyhetene er den viktigste delen av merkevaren TV 2-nyhetene, og det å beholde den originalitet og de gode fortellingene og vinklingene er prioritet nummer en. Vi skal sørge for å ha ressursene og kreativiteten som skal til for å beholde 21-sendingen som den viktige delen av nyhetene den er. Det er også et mål å opprettholde kvaliteten på Nyhetskanalen. Selv om jeg vet at dere løper fort allerede, må vi se om det er mulig å drive nyhetsområdet mer effektivt. Vi må se på produksjonsflyten og hvordan deskene er organisert. Dette har vi drøftet mer i detalj med redaksjonsledelsen i nyhetene.

Finn-Ove Hågensen:

- Andre norske medier har klart kutteprosesser som dette uten å si opp folk – hvorfor kan ikke du garantere at det ikke blir oppsigelser her?

Alf Hildrum:

- Jeg tror ikke de andre mediene ga garantier heller. Hvorvidt vi klarer dette uten oppsigelser vil avhenge av samarbeidet med klubbene. Derfor gir jeg ingen garantier. Men jeg skal gjøre hva jeg kan for å unngå direkte oppsigelser av folk.

Aleksander Valestrand:

- Du sier at 21-sendingen skal bli prioritert – det er jo hyggelig, men hva skal vi da prioritere ned på nyhetene?

Alf Hildrum:

- Kvaliteten på 21-sendingen er viktig. Vi skal i hvert fall ikke redusere innsatsen der, så må vi ta resten sånn som vi klarer det. Jeg tror ikke det blir dramatiske endringer.

Aleksander Valestrand:

- Jeg merker mellom linjene at det skal kuttes i Nyhetskanalen – hva skal kuttes, er det sendetid, ressursbruk?

Jan Ove Årsæther:

- Det som er viktig for meg, er å skjerme førstelinjeproduksjonen i så stor grad som mulig, og da må vi se selv om vi kan effektivisere på andre områder. Det er først og fremst førstelinjeproduksjonen vi lever av både på 21-nyhetene, på NK og på nettet.

Lena Kleveland:

- Hvordan definerer du førstelinjeproduksjon?

Jan Ove Årsæter:

- Det som skaper innhold direkte – det er for meg avgjørende. Ellers har vi ikke innhold å selge på noen kanaler. Vi må gjennomgå ulike funksjoner, synergier og turnuser som gjør at stoffproduksjonsdelen er like sterkt rustet som før.

Kjetil Dale:

- Hva blir kjerneoppgavene, for nyhetene og for TV 2 i fremtiden?

Alf Hildrum:

- Som dere vet er vi 19 måneder unna et regimeskifte når vi ikke lenger blir underlagt konsesjonsrammene. Dette gir oss handlefrihet til å gjøre ting der det tidligere har vært begrensninger gjennom konsesjonen. Vi kommer til å endre oss, men ikke slik at folk ikke kjenner oss igjen. Det finnes både en publisistisk og en kommersiell begrunnelse for at TV 2 skal være annerledes enn de øvrige kommersielle kanalene. Skal vi ta ut inntektene må vi være store og brede.

Asbjørn Leirvåg:

- Kan dere love konkret informasjon tidligere enn det som er varslet? Jeg synes det går lang tid før vi får vite noe konkret om utfallet.

Alf Hildrum:

- Timeplanen har vært diskutert. Begrunnelsen for at det tar tid er at dette skal være grundig gjennomtenkt. Vi er ikke i krisesituasjon og har muligheten til å bruke tid. Målet er en sluttfase i august, og ledergruppen skal ikke bruke lang tid etter det.

Fin Gnatt:

- Mange har tenkt på kostnadsbesparelser i denne prosessen og det er selvfølgelig lett å se på de andre. I forhold til Nettavisen – skal vi drive vårt eget tv2.no men i konkurranse med Nettavisen eller skal vi samarbeide? Bruker vi penger på Nettavisen og hvorfor?

Alf Hildrum:

- Det er tre store områder som har voldt meg bekymringer siden jeg kom hit. Det ene er radio, som vi måtte løse, det andre er Zebra og TV 2 Sport som er et stort og komplisert utgiftsområde. Nettavisen er det tredje områder. Nettavisen gjorde en oppdeling i forhold til interaktiv. Ledelsen i Nettavisen og eierne våre brukte kanskje for mye tid på endringene som måtte skje i fjor. Nettavisen kom skjevt inn i den prosessen – men dette er bare en delforklaring på de økonomiske problemene. Vi må dekke underskuddet i Nettavisen, derfor måtte ting skje fort. I sum skal vi komme i balanse men det er en heftig øvelse og vi har ingen garantier. Nettavisen er en trafikkmaskin med en million unike brukere – med mye større kraft enn tv2.no. Samarbeidet har ikke blitt utnyttet så godt som det skulle blitt, men man bygger ikke Roma på en dag. Det er kulturforskjeller, folk tenker journalistisk ulikt, så dette er ikke enkelt, men det er fryktelig viktig at TV 2 får til samarbeidet med Nettavisen. Det tar tid men vi skal få det til.

Kari Birkeland:

- Vi som jobber med Lørdagsmagasinet føler nå at det bare blir satt en strek over det vi har gjort gjennom mange år. Det er en uheldig situasjon for det å lage de gode historiene tar ofte tid. Hvis vi skal kvitte oss med frilansere som gjør det daglige arbeidet, hvordan skal det bli rom for å lage de gode historiene?

Alf Hildrum:

- Det at vi kutter kostnader betyr ikke at vi ikke setter pris på folk. Det å ha respekt for medarbeiderne er det å ta de riktige grepene for at bedriften skal ga en god fremtid. Hvordan setter man sammen redaksjonen best? Når det gjelder Nyhetene og aktualitetsredaksjonene av ulike typer, har det vært en drøfting med redaksjonsledelsen av hvordan vi gjør dette effektivt.

Are Tverberg:

- Det har vært sagt at dette er en åpen prosess, men den oppleves som åpen inn til gruppen og ikke ut fra gruppen. Jeg savner info om hvilke forslag som har kommet. Nå kommer det en diskusjon basert på rykter om forslag – så egentlig diskuterer vi bildet i dette uten å kjenne helheten. Dere sier at TV 2 ikke er i krise, men for arbeidsmiljøet kan vi fort komme i en krise hvis det ikke er en strategi for å informere.

Alf Hildrum:

- Gruppen må få drøfte forslag og det må være rom for å komme med ting som senere kanskje viser seg å ikke holde mål – det foregår en avveining om hvor åpent det skal være. Det er ikke noe fasitsvar på hvordan vi løser det, men med åpen mener jeg at Finn Ove og de andre som sitter i gruppen må ha lov å snakke med folk om det om diskuteres, drøfte spørsmål og synspunkter. Men det å referere direkte fra gruppen underveis er ikke enkelt, for det skaper rykter eller info som kanskje to uker etter ikke stemmer lenger. Men nå er gruppen i slutten av arbeidet og det er ikke lenge til vi kan informere fullt og helt.

Kjetil Frugåd:

- Jeg vil kalle det en semi-åpen prosess der de som har spurt har fått svar. Vi har snakket om og fortalt noe, men ikke alt om alle diskusjoner og alt som er på bordet. Noen ting må være hemmelige og ikke alt skal spres ut, så det er en balansegang for oss også. Vi har prøvd å være så åpen som vi har syntes det har vært riktig å være, selv om folk har et utømmelig informasjonsbehov i en sånn prosess.

Bjarte Trettenes:

- TV 2 vil snart være i en ny situasjon i forbindelse med distribusjonen – det de mindre kanalene vil være likestilt distribusjonsmessig. Er det ikke nettopp da vi bør satse på innhold fremfor å kutte? Hva skjer hvis vi ikke ser oss råd til fotballavtalen?

Alf Hildrum:

- Det siste er en relativt stor utfordring. Jeg tror vi får fotballen, men det spørs hva vi må betale. Vi kommer til å strekke oss langt for å finne løsning.

- Når det gjelder innhold så nedskalerer vi ikke. Vi har satt opp et meget sterkt programskjema for høsten. I og med at andre får økt distribusjon er det nesten matematikk at vi kommer til å gå ned i seerandeler. Men NRK har hatt vesentlig større nedgang enn vi har hatt så langt. Dessuten er det flere som ser tv. Men vi kan komme til et punkt nå der den kommersielle andelen kan gå på reklameinntektene løs, og da må vi tenke enda mer kommersielt på skjema enn vi har tillat oss å gjøre til nå. Det er viktig at vi holder posisjonen i reklamemarkedet og at produktene våre er så gode at annonsørene er villige til å betale mer for dem. Vi skal styrke programskjema.

Kjetil Dale:

- Kostnadskutt handler om å se i krystallkulen og om hva vi skal satse fremover. Vi har tre bein vi skal stå på også etter at konsesjonen har løpt ut – sport, nyheter, underholdning. Kan du se noe om tykkelsen på beina i fremtiden? Hva er kommersielt riktig?

Alf Hildrum:

- En utfordring som er universell i tv-bransjen er kostnader for rettigheter og begrensninger i bruk av rettigheter på innkjøpt innhold. Her skjer det endringer veldig fort. Vi ser at det å ha norskprodusert underholdning og innhold er en kjempefordel, for da har vi full kontroll. Problemet er selvfølgelig at det koster mye penger. Det å erstatte innkjøpt innhold med norsk er 10-20 ganger dyrere. Når det gjelder tykkelsen på bena: Sport har blitt mer rendyrket mot noen idretter, der fotball er motoren. Derfor er fotballrettigheter viktig for sporten, men sporten skal ikke være veldig dominerende i hovedkanalen.

Anne Marie Brusdal:

- Vi fikk høre fredag at 38 årsverk skal bort bare på nyhetene. Du vil styrke 21-nyhetene og beholde Nyhetskanalen. Jeg får ikke dette til å henge sammen. Hvordan lage gode egen-saker, og ikke bare en oppsummering?

Alf Hildrum:

- Det er ikke slik at vi relativt sett kutter mer i nyhetene, enn i andre områder. Det er heller ikke lagt skjul på det at vi kutte kommer til å merkes, og da må det prioriteres.

Kari Birkeland til Jan Ove Årsæter:

- Vi er avhengig av teknisk og foto for å lage de gode historiene. På allmøtet ble sagt at det blir dramatiske kutt på nyheter og teknisk. Når blir det dramatisk på din avdeling? Hva tenker du om det å opprettholde kvalitet i forhold til ressursbruk? Har du en smertegrense?

Jan Ove Årsæter:

- Det er vanskelig å komme med en fasit, men det er viktig for meg at kuttet blir tatt på de rette plassene. Skal vi implementere Mozart i større grad for så skjerme reportere og redigerere? Det pågår arbeid for å for å få det til. Når det gjelder kvaliteten på sendingene er det sånn at svarene vi får fra publikum viser at kvaliteten på 21 faktisk har gått opp. Vi har passert NRK i en historisk toppnotering. Aldri har så mange saker blitt vraket fra den sendingen som i dag. Nyhetskanalen har ført til større merproduksjon av tilbud til 21, så det betyr at vi har en overproduksjon. Det er sunt for sendingene og det skal man ha, men det blir ekstremt viktig å sette i gang de riktige sakene og si nei til de sakene som mest sannsynlig ikke når opp. Vi må sørge for å ha råd til at to personer sitter i et år og jobber med et sakskompleks som i dag. Samtidig er vi nødt til å integrere oss mer. Produksjonen må fordeles på flere og akkurat hvor den smertegrensen går, får vi erfare. Nå skal vi opprettholde produksjonen og lage to kveldssendinger og Lørdagsmagasinet, så får vi prøve det og se på publikum og seertall før vi vurderer om vi må legge ned ytterligere flater. Realiteten er at TV 2 ikke tjener nok penger til å ha en sunn utvikling.

Alf Hildrum:

- Ikke for å gi forestillinger før vi har hatt en endelig gjennomgang av forslagene, men vi skal ta ansvar for at vi skal ha et journalistisk godt produkt i fortsettelsen. Jeg er nyhetsmenneske og opptatt av at vi skal ha god journalstikk. Men det overordnede står fast: Vi må redusere kostnadene på den måten som smerter minst. 150 millionersbeløpet står fast. Jeg krysser fingrene for at det er nok. Jeg tror det er nok.