D.R.I.T.T.

Melding til alle ansatte

For å sikre at alle ansatte utfører sine oppgaver på best mulig måte har ledelsen bestemt seg for å opprette et eget, internt videreutdanningsprogram kalt Direkte Relatert Intensiv Topp-trening (DRITT) Dette programmet er obligatorisk for alle medarbeidere. Vi vil på denne måten forsøke å gi alle ansatte så mye DRITT som mulig. Skulle du, etter gjennomgang av kurset, føle at du ikke har fått nok DRITT, kan du kontakte din nærmeste overordnede. Vedkommende vil da