Dette utrolige bildet er tatt i Orchard, Iowa akkurat i det en tornardo treffer bebyggelsen. (Foto: AP/SCANPIX)
Dette utrolige bildet er tatt i Orchard, Iowa akkurat i det en tornardo treffer bebyggelsen. (Foto: AP/SCANPIX)

Slik manipuleres været

Det kan være fristende å bare ha fint vær i ferien. Og til en viss grad er det mulig å bestemme det.

Manipulasjon av været kan forekomme i forskjellige former. Indianere var noen av de første til å forsøke å manipulere været. Regndans var populært, men det spørs om vitenskapen har like stor tro på virkningen av det.

Den kanskje mest vellykkede er også en metode de fleste er kjent med, nemlig lynavlederen.

Overprøve værgudene
Lynavlederen er idag innstallert i de fleste hjem i Norge. Lynavleder er en annordning som settes på taket av en bygning for å beskytte og lede vekk eventuelle lynnedslag og skader dette kan medføre. Lynavlederen på taket sender energien fra et lynnedslag videre ned til en jordleder som sprer ladningen ut i bakken. Lynavlederen ble konstruert av Benjamin Franklin i 1752.

- Lynavlederen er kanskje den mest vellykkede måten, sier meteorolog i Storm Weather Center, Frode Håvik Korneliussen.

En annen og mer spektakulær måte å overprøve værgudene på er det som kalles "såing" eller å "så skyer" ( "cloud seeing" på engelsk). For å forstå hvordan dette kan gjøres må det først forklares hvordan regskyer oppstår.

En nødvendighet
Når luften kondenserer (blir til vann) skal det veldig spesielle forhold til for at det skal skje "i løse luften" og bare bli en helt ren dråpe av vann. Hvis det er små partikler i atmosfæren, kalt kondensasjonskjerner, som kan være alt fra støv fra bakken, saltpartikler fra havet eller forurensing, er det mye lettere å få dannet dråper fordi vanndampen da kan kondensere på disse partiklene.

Ifølge Korneliussen er det en nødvendighet å ha slike kjerner.

- En regndråpe vokser som regel ved at den kolliderer med en annen dråpe og når den er stor nok til at den oppstigende luften, som man nesten alltid har i skyer, ikke klarer å holde den oppe lenger. Da vil den falle ned til bakken som en regndråpe sier meteorologen.

Selve manipuleringen av været gjøres ved at skyene tilføres den nevnte typen partikler. Stoffet sølviodid brukes for å danne regn. Blant annet i Russland har denne metoden blitt brukt i hele 20 år. Fram til nylig har det gått uten problemer. Les: Det regner sement

Sementpartikler
Stoffet sprøytes inn i skyene og vanndamp kondenserer som følge av kontakt med stoffet og det blir da lettere å få dannet store nok dråper til at det begynner å regne. På denne måten får man da tømt skyene før de når området som man ønsker å ha fritt for regn. I Russland har myndighetene brukt luftforsvaret til å foreta slike operasjoner.

- Det russerne prøver er å tilføre veldig mange partikler med sementpartiklene som jo er veldig små. For om det er veldig mange kondensasjonskjerner i en sky så vil vanndampen få mange flere partikler å fordele seg på og dråpene blir veldig små. På den måten kan det ta veldig lang tid å få dråpene til å vokse seg store nok til at det begynner å regne, og på den måten har man hindret regn, sier Korneliussen.

Meteorologen er heller skeptisk til at denne metoden med sikkerhet kan få skyene til å forsvinne.

- Skal det skje så må all tilførsel av fuktighet bort. Det vil si at all fuktighet må regne ut fra skyen slik at den løser seg opp, og man kan ikke få ny tilførsel av fuktighet. Det er gjort forsøk på å få tåke til å forsvinne på denne måten, men erfaringen har vist seg at effekten bare er kortvarig.

Fly brukes til å manipulere været. Ved å slippe kjemikalier inn i skyene, kan det hjelpe til med å fjerne styggeværet. (Foto: Wikimedia.commons)
Fly brukes til å manipulere været. Ved å slippe kjemikalier inn i skyene, kan det hjelpe til med å fjerne styggeværet. (Foto: Wikimedia.commons)

Strengt forbudt
Er det gjort forsøk på å manipulere været i Norge?

- Om dette er forsøkt i Norge tviler jeg på. Det er mulig at det er forsøkt å få bort tåke. Siden været er såkalt kaotisk kan selv små endringer i været få uante konsekvenser, sier Korneliussen.

Meteorologen peker derfor på de etiske problemene med å manipulere eller modifisere været.

- Om det hadde vært vanlig kunne nok mange etiske problemer oppstått. For eksempel om en bonde brukte fly til å så skyer for å få regn på åkrene sine, så kunne han "brukt opp" regnet før det kom til nabobonden og lignende problemstillinger.

Og det finnes faktisk lover mot det også. I 1977 vedtok FN at det var strengt forbudt å modifisere været for fiendtlige eller militære formål. Les mer om værmanipulasjon her (ekstern lenke).

Kinesiske myndigheter har i forkant av sommerens OL i Beijing varslet at de vil gjøre forsøk på å "bombe" skyer for å sikre best mulig vær.