Bør dette stoffet forbys?

Sjekk om dette er et stoff du synes vi bør ha rundt oss i hverdagen

I et forsøk på å bevise hvor lett vi lar oss lede av søppelforskning som stort sett ikke gjør annet enn å spre frykt, fremla en amerikansk student et skjema der besøkende på en vitenskapsmesse kunne skrive under på om hvorvidt de ville ha den kjemiske forbindelsen dihydrogen monoxide forbudt.

Han fremla også noen av kjennetegnene til dette stoffet.

Les disse og vurder selv:

- det kan forårsake sterk svetting og oppkast

- det er en av komponentene i sur nedbør

- i gassform kan det forårsake alvorlige brannskader

- det bidrar sterkt til jorderosjon

- det ødelegger bremseeffekten på de fleste biler

- det er funnet i svuster hos pasienter med uhelbredelig kreft

gift
gift

Vil du nå, som 90% av de spurte på messen, ha dette stoffet forbudt?

Vel, det kan bli bitte litt vanskelig.

Stoffet er nemlig vann.

Mer moro? Klikk her!