Ultralyd
Ultralyd

Strid om ultralyd

Bør gravide kvinner få tilbud om flere ultralyd-undersøkelser? Overlege Kjell Å. Salvesen svarte på seernes spørsmål i nettreff.

Myndigheter og fagfolk er uenige om nødvendigheten av ultralyd-undersøkelser når man er gravid - og ikke minst er det strid om hvor mange ultralyd-undersøkelser det offentlige skal tilby den gravide.

Myndighetene går inn for å opprettholde dagens ordning med bare en Ultralyd i uke 18. Kritikerne mener dette er altfor lite, og vil ha minst en til i første trimester. Noen ønsker også en mot slutten av svangerskapet.

I God morgen Norge møtte du Anette Stensland som opplevde å miste barnet hun bar en uke før termin. Hun mener det kunne vært unngått dersom hun hadde fått tilbud om ultralyd i siste trimester.

illustrasjon (Foto: Jan Terje H. Hansen)
illustrasjon (Foto: Jan Terje H. Hansen)

98 prosent av dagens gravide tar ultralyd rundt uke 17. Nå fastslår en rapport at det ikke er hensiktsmessig med ultralyd tidligere i svangerskapet. Kunnskapssenteret fikk for to år siden i oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet å vurdere effekten og diagnostisk verdi av rutinemessig ultralyd i første og tredje trimester i tillegg til annen trimester. Fagmiljøene ønsket å utrede om det skulle innføres en rutinemessig ultralyd før eller senere i svangerskapet - i tillegg til den som tilbys i uke 17.

- Vi fant at for de fleste ting som det undersøkes for i første trimester, er det bedre, eller like bra, å gjennomføre undersøkelsen i andre trimester. Dette gjelder strukturelle utviklingsavvik, som for eksempel hjertefeil og nevrologiske utviklingsavvik, sier forskningsleder Liv Merete Reinar ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Hun sier videre at undersøkelsen fastslår at det ikke er noen hensikt i å foreta rutinemessig ultralyd i tredje trimester, bortsett fra på klinisk indikasjon, som for eksempel blødning eller mistanke om vekstretardasjon.

Liv Merete Reinar har ledet arbeidet bak rapporten om ultralyd. Hun kommer også til oss i morgen sammen med Kjell Å. Salvesen, professor ved St. Olavs hospital. Han er helt uenig og mener ultralydtilbudet må utvides, slik at alle kvinner i første omgang får tilbud om tidlig ultralyd. Hvis alle kvinner går til ultralyd i tolvte uke, kan man finne 85 prosent av barn med Downs syndrom. - sier Salvesen.

Overlege Kjell Å. Salvesen svarte på seernes spørsmål: