trampoline_680 (Foto: Poppe, Cornelius , © COP pk )
trampoline_680 (Foto: Poppe, Cornelius , © COP pk )

Vil lære av politi og brannvesen

Som første land i verden forsker Norge på akuttplassering av barn.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det viser seg at det er stor variasjon i måten akuttplasseringer i barnevernet blir gjennomført på i Norge.

Problemet ligger blant annet i at barnevernsarbeidere er dårlig forberedt på situasjoner som kan oppstå i forbindelse med akuttplassering av barn. Nå vil barnevernet bedre rutinene og lære av andre.

Stressituasjoner
- Noen har et veldig godt gjennomtenkt apparat hvor man tar hensyn til alle stressreaksjoner som kan komme opp i forhold til den ansatte barnevernsarbeideren, og hvor man er klar over stressituasjonene som barn og biologiske foreldre opplever. Men andre barnevernskontorer har et mindre bevisst forhold til dette, sier leder for Enhet for kognitiv utviklingspsykologi ved UiO, Annika Melinder.

Med dårlige forberedelser til å takle stressituasjonene som oppstår, frykter man at de ansatte ikke vil ha kapasitet til å ta seg av barnet, som er den mest sårbare parten i en slik situasjon.

Først i verden
Norge er det første landet i verden som forsker på akuttplassering av barn. Konklusjonen er at man må utvikle rutinene og ta lærdom av andre. Nå skal barnevernet lære av annet innsatspersonell som politi og brannvesen, og se på hvordan de forbereder seg på å rykke i akuttsituasjoner.

Ikke dårlig arbeid
Konklusjonen skal ikke tolkes som dårlig arbeid av barnevernsansatte.

- Jeg tror ikke det er dårlig arbeid i alle disse situasjonene, men det er mulig vi som system ikke har gode nok ordninger til å sikre alle, sier avdelingsdirektør ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Marit Gjærum.