Forsvarssjef Sverre Diesen og forsvarsminister Anne Grete Strøm Erichsen under en høring i Stortinget i desember i 2007. (Foto: Håkon Mosvold  SCANPIX)
Forsvarssjef Sverre Diesen og forsvarsminister Anne Grete Strøm Erichsen under en høring i Stortinget i desember i 2007. (Foto: Håkon Mosvold SCANPIX)

Dramatisk sparepakke

De nye fregattene legges til kai og en hel jagerflyskvadron settes på bakken. TV2 kjenner innholdet i den hemmelige rapporten om kuttforslagene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er bare fem uker siden KNM Otto Sverdrup ble overlevert til Sjøforsvaret under en seremoni på verftet i Spania. Det er den tredje av fem nye fregatter.

- Dere skal nå vise hva sjøforsvaret duger til og hvordan dere kan utnytte det flotte fartøyet bak dere, sa generalinspektør Jan Eirik Finseth under overleveringen.

Fregattene er den dyreste forsvarsinvesteringen noensinne. Fartøyene koster fire milliarder kroner hver, men nå har ikke forsvaret råd til å bruke dem.

Mot sprekk på 1,3 milliarder
I den hemmelige rapporten, som heter "Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport nr. 1" konkluderer Sverre Diesen med at den økonomiske situasjonen er svært vanskelig.

Han skriver:

"Forventet årsresultat basert på tildeling og overføring av ubrukte midler fra 2007 er et merforbruk på drift likt 1,269 mill kr."

Forsvaret ligger altså an til en budsjettsprekk i år på hele 1,3 milliarder kroner. Dermed må omfattende sparetiltak iverksettes.

FOR DYR: KNM Otto Sverdrup blir sannsynligvis liggende til kai fremover.
FOR DYR: KNM Otto Sverdrup blir sannsynligvis liggende til kai fremover.

Kuttforslag
For sjøforsvaret betyr det at de nye fregattene legges til kai for en periode. Og fra 1. juli kan det samme skje med kystvaktfartøyene KV Svalbard, KV Andenes, KV Nordkapp og KV Senja. "Sjøforsvarets leveranse av tilstedeværelse, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i Nordområdene reduseres" skriver Diesen.

Luftforsvaret må kutte 1.000 flytimer. Det betyr at en hel jagerflyskvadron, trolig på Ørland, settes på bakken.

Kuttene møter kritikk: - Tragiske forsvarskutt

Færre soldater innkalles til verneplikt og Heimevernet får trent bare halvparten av sine soldater. HVs innsatsstyrke skal kun trene 20 dager for befal og 15 dager for mannskaper.

Norge kan heller ikke innfri sine forpliktelser til Natos reaksjonsstyrke og EUs "battlegroup". Og norske styrker i utlandet mangler 172 millioner kroner, etter revidert nasjonalbudsjett.

Alvorlige konsekvenser
Dette er bare noen av mange kuttforslag som ligger i de to tiltakspakkene. Til sammen skal det gi en innsparing på 800 millioner kroner. Men konsekvensene av kuttene vil være så store at Diesen mener beslutningene må fattes på politisk hold. Saken ligger nå på bordet til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.