StatoilHydros plattform Sleipner. (Foto: AFP/SCANPIX, © pmh/amd)
StatoilHydros plattform Sleipner. (Foto: AFP/SCANPIX, © pmh/amd)

StatoilHydro omorganiserer igjen

Ønsker felles kultur for hele selskapet, og fokuserer på sikkerhet og vedlikehold.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

StatoilHydro presenterte i dag forslag til ny organisasjonsløsning, og planer for integrasjon og omstilling for offshoreinstallasjoner, forsyningsbaser og landanlegg.

Ifølge konserndirektør Hilde Merete Aasheim, som leder integrasjons- og omstillingsarbeidet, er målet å skape en integrasjon av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet, og utvikle en felles kultur i hele selskapet.

Felles kultur
- Målsettingen for denne fasen av integrasjonsarbeidet er å styrke de operative deler av StatoilHydros virksomhet, skape en felles kultur og utnytte til fulle den samlede kunnskap og erfaring selskapet besitter, sier konserndirektøren i en uttalelse til konsernets nettsider.

Hun mener tettere intergering er et viktig virkemiddel også innen arbeidet for helse, miljø og sikkerhet for de ansatte i bedriften.

- Vi skal ta i bruk det beste fra begge organisajsoner, sier Aasheim. Hun sier at alle ansatte er sikret jobb i den nye organisasjonen, og at de som har har sokkelkontrakt vil kunne beholde kontrakten hvis de ønsker det. Alle som er ansatt på landanlegg er sikret fortsatt ansettelse der

Til diskusjon
Ifølge StatoilHydro skal forslagene nå diskuteres med de ansattes foreninger. Belsutningen om den nye organsiajonsmodellen vil bli tatt når disse har hatt anledning til å fremme sine synspunkter.

Nærmere 7300 ansatte vil berøres av den planlagte omorganiseringen. Denne gruppen var ikke involvert i omstruktureringsprosessen i 2007, som ledet frem mot etableringen av konsernet StatoilHydro 1. oktober 2007.

Mer effektivt
Innen områdene Naturgass og Foredling og markedsføring er det utviklet organisasjonsløsninger for drift av gassbehandlingsanleggene på Kårstø og Kollsnes og foredlingsanleggene og terminalene på Mongstad, Tjeldbergodden, Kalundborg og Sture. Dette er endringer konserledelsen håper vil øke effektiviteten og gi kostnadsinnsparinger.

- Våre analyser og erfaringer fra alvorlige hendelser den siste tiden viser at vi har betydelig forbedringspotensial i deler av vår virksomhets, sier konserndirektør Tore Torvund som leder Undersøkelse & Produksjon Norge.

Fokus på vedlikehold
Ifølge Torvund skal man sette økt fokus på det sikkerhets- og produksjonskritiske vedlikeholdet og styrke elskapets evne til å mobilisere ressurser til viktige vedlikeholdsoppgaver på en fleksibel måte.

StatoilHydro er en av verdens største offshore driftsorganisasjoner.