fylla (Foto: Sara Johannessen/Scanpix)
fylla (Foto: Sara Johannessen/Scanpix)

Råd mot ungdomsfyll

Hva gjør du når tenåringen din snubler inn døren, stup full?

Med sol og varme øker alkoholforbruket hos ungdommen. Bare de siste ukene har finværet ført til en firedobling av antallet tenåringer som må pumpes.

Jentene er i ferd med å ta igjen guttene, og debutalderen er i gjennomsnitt nå 14,5 år for øl og 15 år for vin og brennevin.

Ungdom og alkohol var tema når vår faste pedagog, Stein Erik Ulvund, var gjest hos oss i dag.

drikk2
drikk2

Skal foreldre kjøpe alkohol til tenåringen?
- Nei, sier vår pedagog Stein Erik Ulvund. Da får du en tenåring som drikker mer. Tall viser at de som får alkohol med seg hjemmefra, drikker mest.

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal forholde seg til ungdom og alkohol. Hvor går grensene? Bør man la vinflasken stå, eller er det ok å ta et glass eller to mens barn og unge er i nærheten?

Hvor mye drikker de?
Alkoholforbruket blant ungdom er vesentlig høyere enn hva da foreldrene deres var ungdom. Det ser imidlertid ut som om utviklingen har flatet ut. De siste årene har Statens institutt for rusmiddelforskning registrert en svak nedgang.

Ungdom i aldersgruppen 15-20 år drikker i gjennomsnitt ca. 5 liter ren alkohol i året. Det tilsvarer 325 flasker øl, eller drøyt 6 flasker øl i uka. Ungdom i alderen 15-16 år drikker ca. tre liter ren alkohol i året. Dette tilsvarer om lag 200 flasker øl. (kilde Sosial- og Helsedepartementet)

Jenter drikker like mye som gutter
Forbruksveksten de siste årene er klart sterkere hos jentene enn hos guttene. Tidligere drakk gutter dobbelt så mye alkohol som jenter. Nå utgjør jentenes forbruk 80 prosent av guttenes.

En tommelfingerregel er at jenter tåler 2/3 så mye alkohol som gutter. Jenter drikker dermed reelt sett minst like mye som guttene.

Se God morgen Norge gratis på TV 2 Sumo.