Om sommeren brytes isen opp, og flyter som løse isflak på havet. Svalbard nede til høyre. (Foto: ESA)
Om sommeren brytes isen opp, og flyter som løse isflak på havet. Svalbard nede til høyre. (Foto: ESA)

Nå smelter polarisen

Ikke bare norsk høyfjellsnø bukker under for solen nå, isen rundt Nordpolen smelter rekordraskt.

I 2007 smeltet mye av isen omkring Nordpolen. Forskerne hadde aldri tidligere registert så mye åpen vann i dette sårbare området, og var usikre på om sommerisen på Polhavet ville forsvinne mye raskere enn antatt.

Rune Gjeldnes og Torry Larsen er de eneste som har klart å krysse Polhavet uten å få forsyninger underveis. (Foto: www.seal.no)
Rune Gjeldnes og Torry Larsen er de eneste som har klart å krysse Polhavet uten å få forsyninger underveis. (Foto: www.seal.no)

Da vinteren kom begynte isen å vokse i utbredelse, og i vår var det nesten normale isforhold, se figuren helt nederst.

Rune Gjeldnes krysset Polhavet fra Sibir til Canada i år 2000, og nå i april var han tilbake på Nordpolen.

- Da var det fin is, forteller han. Bedre forhold enn for åtte år siden.

På vei mot nytt minimum?
Men nå har solen fått tak, og de siste to ukene har isen smeltet i rekordfart.

I følge Norsk Romsenter er utbredelsen nå like liten som den var mellom mai og juni i fjor, og det er altså langt under normalen.

- Flere forskere har meldt at tykkelsen på isen vinter var mindre enn tidligere, og mange mener derfor at det kan bli en ny smelterekord i år, sier forskningssjef Terje Wahl.

Det hvit området viser isutbredelsen i september 2007. Den rosa linjen er normal utbredelse (Foto: Norsk Romsenter)
Det hvit området viser isutbredelsen i september 2007. Den rosa linjen er normal utbredelse (Foto: Norsk Romsenter)

Isen begynner å legge seg igjen i september, og det er først da forskerne vet om minimumsrekorden fra 2007 blir slått.

Viktig klimafaktor
Det at utbredelsen av is på Polhavet minker har ingen betydning for havnivået, siden isen flyter i sjøen. Men isen i nord er både en indikator på den globale oppvarmingen, og en viktig klimafaktor.

Den store hvite flaten reflekterer sollys som ellers ville varmet opp det mørke havet. I tillegg binder isen i nord store mengder ferskvann, som gjør det kalde overflatevannet saltere, og derfor tyngre enn vannet dypere nede.

Det er dette som er «motoren» i Golfstrømmen. Det kalde, salte vannet synker, og på den måten suges varmt vann nordover.

Les også:
Golfstrømmen kan stanses.
Golfstrømmen holder koken.

Figuren under viser hvordan isutbredelsen på Polhavet normalt varierer over året, og hvordan den varierte i 2007 og så langt i 2008.

Utbredelsen av isen på Polhavet i 2007 og 2008 i forhold til normalen.  (Foto: Norsk romsenter)
Utbredelsen av isen på Polhavet i 2007 og 2008 i forhold til normalen. (Foto: Norsk romsenter)