Når ektefellen har flere partnere

-De godtar mannens elskerinner av hensyn til familien. Slik er norske fornuftsekteskap, sier familieterapeut.

Flerkoneri er noe de fleste forbinder med kulturer der likestillingen ikke står særlig sterkt. Men også i Norge lever etniske nordmenn i ekteskap som i praksis har mye til felles med flerkoneri, hevder God morgen Norges familieterapeut, Solveig Vennesland.

Flerkoneri på norsk

Hun har hatt flere enker i terapirommet som forteller om fornuftsekteskap der mannen har hatt andre forhold på si. Ingen av ektefellene ønsket skilsmisse, og hensynet til alt som bandt dem sammen gjorde at kvinnene aksepterte at mannen hadde et eller flere kjærlighetsforhold til andre kvinner gjennom store deler av ekteskapet. Dette ble likevel holdt hemmelig overfor barn og venner.

Slipper sex-maset

En kvinne som jobbet svært mye, ble lei av mannens mas om sex og ba ham kose seg litt på si. Han fulgte konens oppfordring i mange år, mens konen var opptatt med sitt. Men til slutt ville han skilles for å flytte sammen med elskerinnen. Vennesland understreker at i et relativt likestilt samfunn som Norge, strider slike trekantforhold mot idealet om likeverd. Ikke minst fordi parforholdet i vår kultur primert er basert på kjærlighet og sex, noe som er forgjengelig og skjørt.

Fri forhold

I det siste har det blitt mer oppmerksomhet rundt såkalte frie forhold hvor begge parter kan være utro om de vil. Det kan virke både rettferdig og spennende, men i følge Vennesland holder slike forhold ikke på sikt. Først og fremst fordi folk blir sjalu. Utroskap - sjult eller åpent - vil skape tanker om å være degradert, noe som svekker tryggheten og selvfølelsen. Da er veien til brudd kort.

Idealet er fire koner

På landsbygda i Gambia er flerkoneri både akseptert og vanlig. Der kan mennene ha opptil fire koner for å sikre seg en sterk og motstandsdyktig familie. Sosialantropolog Tone Sommerfelt ved Universitetet i Oslo studerte ekteskap og flergifte i en to års lang feltstudie i en landsby i Nordvest-Gambia. Der fant hun en mann med flere koner og så mange barn at de talte 111 familiemedlemmer under ett tak.

Der kvinner har flere menn

Det er ikke så ofte vi hører om flermanneri, men i Panamdalen i Tibet er over halvparten av alle ekteskapene mellom én kvinne og flere menn. Sosialantropolog Heidi Fjeld, ved Universitetet i Oslo, har tatt doktorgraden om flermanneri, også kalt polyandri, i Tibet. Kvinnene gifter seg med alle brødrene i en familie. Det gjør at en familie beholder hele den dyrkbare jorda fra én generasjon til den neste. Ettersom alle sønnene har lik arverett, måtte jorda ellers deles mellom sønnene dersom de skulle gifte seg med hver sin kvinne.

– I de fleste tilfellene finner eldste ektemann og kona en ordning for fordelingen av det seksuelle samværet. Det anses som viktig at alle ektemennene er fornøyde og at fordelingen av sex er rettferdig. Ingen skal bli forfordelt, sier Heidi Fjeld til forskningsmagasinet Apollon.

Hør hva samlivsterapeut Solveig Vennesland mener om flerkoneri og frie forhold på God morgen Norge mandag 2. juni kl 08:15.