The Waterboy
The Waterboy

Antihelt med skjult talent

Bobby Boucher er en mindre begavet mammadalt som plutselig oppdager et skjult talent for voldsomme taklinger.

Bobby (Adam Sandler) bor sammen med sin overbeskyttende og eksentriske mor i et hus i ødemarken. Samtidig går han på skole i byen der han er en dedikert vanngutt for skolens amerikanske fotballag. Innestengt aggresjon. Undertrykt aggresjon Et helt liv med undertrykkelse fra moren og mobbing fra omgivelsene har gitt Bobby store mengder oppsamlet aggresjon. En dag får Bobby nok av all mobbingen og takler lagets stjernespiller sønder og sammen. Dermed går