Sølvfisken for mars 2008

Sølvfisken for mars går til SMFB for filmen til Kraft Freia – Smil ”1955”

Juryen sier: Det ble en klar sølvfisk i mars måned. Filmen ”1955" for Smil er en usedvanlig vellaget og gjennomført reklamefilm. Den forteller en historie som er relevant, og som tillegger produktet tradisjon og god smak på en overlegen måte. 233941 Team: Kreativt team: Stig Bjølbakk og Carl-Erik Conforto. Konsulent:Christian Steen. Prosjektleder/byråprodusent: Camilla von Borcke Produ