Jan Thomas, Studio
Jan Thomas, Studio

Vil lage sommerhit

Jan Thomas ringer Christian Ingebrigtsen for å få råd om hvordan man lager en sommerhit.

Etter den glamorøse åpningsfesten er det hverdag i Jan Thomas Studio. Men Jan hviler ikke på laurbærene! Til tross for Friedrichs protester mener han fremdeles at en sommerhit er på sin plass, og han ringer Christian Ingebrigsten for å få noen råd. Christian er sjenerøs og positiv og Jan blir svært oppildnet. Tommy tester nye produkter som kanskje skal selges i salongen, deriblant en algevitamindrikk som med sin lukt og smak framkaller skrekk og gru hos Christopher.