bjarnehakon_680 (Foto: Jarl Fr. Erichsen/SCANPIX , © PEK )
bjarnehakon_680 (Foto: Jarl Fr. Erichsen/SCANPIX , © PEK )

Ønsker utenlandske arbeidere velkommen

Arbeidsinnvandring er nødvendig for å tiltrekke nødvendig kompetanse, mener Regjeringen, som gjør det lettere å få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Arbeidsinnvandring bidrar til mer effektive arbeidsmarkeder og økt verdiskaping. Vi må sørge for å tiltrekke oss nødvendig kompetanse, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Fredag var han på plass i Kirkenes for å legge frem en stortingsmelding om arbeidsinnvandring. Finmark er et av områdene som er avhengig av utlendinger for å holde hjulene igang.

Enklere for arbeidslivet
Regjeringen vil gjøre det enklere for næringslivet å rekruttere fagfolk fra utlandet - både fra EØS-området og utenfor EØS.

EØS-borgere har allerede gode muligheter for å ta jobb i Norge, og arbeidsgivere kan fritt rekruttere dem. Når direktivet som tillater EØS-borgere å ferdes og oppholde seg fritt i medlemslandene, blir iverksatt i Norge, vil det bli enda enklere. Da bortfaller kravet om å ha en oppholdstillatelse, og EØS-borgere skal bare behøve å registrere seg.

For arbeidstakere fra land utenfor EØS-området vil arbeidsgivere få et større ansvar, og kan hente inn personer og la de behøve å jobbe før tillatelse fra mundighene foreligger. Kontrollen fra myndighetene vil her komme i etterkant. Dette skal gjelde høyt kvalifiserte spesialister, nøkkelpersonell, faglærte og ansatte i internasjonale selskaper.

Raskere saksbehandling
Regjeringen vil også gjøre saksbehandlingen enklere og raskere. Når nødvendig dokumentasjon er i orden er skal en søker kunne regne med en maksimal saksbehandlingstid på fire uker for arbeidstillatelse.

For å gjøre integreringen til det norske arbeidslivet enklere vil Regjeringen også utrede et tilbud om norskopplæring for alle arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer over 16 år, samt å effektivisere og forbedre ordningene for godkjenning av utenlandsk utdanning.

Lettere for russere
At arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen hadde valgt Kirkenes som sted for fremlegging av stortingsmeldingen var ingen tilfeldighet. Regjeringen ønsker mer kontakt over den norsk-russiske grensen, og vil gjøre det lettere for russere å jobbe i Norge. Dette skal gjøres ved blant annet å gjøre det enklere å få midlertidig arbeidstillatelse for ufaglærte fra Barentsregionen. Disse skal kunne få tillatelse for inntil to års arbeid i de tre nordligste fylkene i alle næringer - ikke bare i fiskerinæringen som i dag.

Les hele stortingsmeldingen her