Folk som bor ved utløpet av de store elvene  i verden blir mest berørt av at havet stiger. Som her i Bangladesh. (Foto: Scanpix)
Folk som bor ved utløpet av de store elvene i verden blir mest berørt av at havet stiger. Som her i Bangladesh. (Foto: Scanpix)

Havnivået truer ikke Norge

Vi klarer å tilpasse oss det stigende havnivået, hevder to norske professorer.

Dersom all isen på Grønland og i Antarktis smelter stiger havnivået med 80 meter. Det er versting-scenariet, og tallet mange liker å holde frem for å vise alvoret i den globale oppvarmingen.

Bjørn Gjevik (Foto: UiO)
Bjørn Gjevik (Foto: UiO)
Jan Erik H. Weber og Bjørn Gjevik er professorer i hydrodynamikk og geofysikk ved Universitetet i Oslo. Nå etterlyser de en mer nøktern beskrivelse av hva som skjer med havet. I en kronikk i forskning.no skriver de:

- Når det har kommet en stor stormflo i Oslo eller Bergen har dette umiddelbart blitt koblet til klimaendringer. Dramatiske videobilder av kalvende isbreer har også underbygget skremmende påstander om raskt stigende havnivå.

Landmassene beveger seg
Mekanismene som får havet til å stige er sammensatte, og det er ikke sånn at havet nå stiger over hele kloden. Det som måles er nemlig havnivået i forhold til faste punkt på land. Og landmassene på kloden ligger ikke stille.

Jan Erik H. Weber  (Foto: UiO)
Jan Erik H. Weber (Foto: UiO)
I Oslo har havnivået sunket med ca 40 cm de siste hundre årene. Årsaken er at Østlandet fortsatt hever seg etter at isen som presset det ned under siste istid smeltet bort.

I Bergen endrer ikke havnivået seg noe særlig, mens havnivået synker fra Stad og nordover. Ved Narvik med nesten 3 millimeter per år, og med 5 millimeter per år på Svalbard.

Satellitter klarer til en viss grad å måle endringer i havnivået skilt fra bevegelsene i landmassene. Målinger de siste 15 årene tyder på at havet nå stiger omkring 3 millimeter i gjennomsnitt.

Årsaken er at vannet i havet utvider seg når det blir varmere, og at is på land smelter og renner ut i havet.

Når Bryggen i Bergen oversvømmes skyldes det stormflo, ikke at havet stiger. (Foto: Marit Hommedal / SCANPIX)
Når Bryggen i Bergen oversvømmes skyldes det stormflo, ikke at havet stiger. (Foto: Marit Hommedal / SCANPIX)
Overkommelig oppgave
Bølger rører bare rundt i de øverste meterne av havet. Det å øke temperaturen med fire grader helt ned til 4000 meter vil ta 5000 år. Og få havnivået til å stige med omkring 2,4 meter.

Det smelter nå 240 kubikk-kilometer is på Grønland årlig. Det fører til en årlig stigning i havnivået på 0,6 millimeter. For at havet skal stige så fort at det klarer å holde tritt med landhevingen i Oslo, må ismassene minke seks ganger raskere. Selv om det skulle skje vil det ta nesten 2000 år før Grønland blir isfritt.

- Med en langsiktig planlegging av nye bygg i strandsonen, sammen med sikring av gamle, vil det være en overkommelig oppgave å tilpasse seg de små stigningene i havnivået en kan forvente i Norge, selv om de aller verste prognoser skulle bli en realitet, skriver professorene.

Konsekvensene for Norge er altså små. Det er andre områder av verden man bør bekymre seg for, mener professorene.

Her kan du lese hele kronikken!

Har du synspunkter? Delta i debatten nedenfor!