Folk som bor ved utløpet av de store elvene  i verden blir mest berørt av at havet stiger. Som her i Bangladesh. (Foto: Scanpix)
Folk som bor ved utløpet av de store elvene i verden blir mest berørt av at havet stiger. Som her i Bangladesh. (Foto: Scanpix)

Havnivået truer ikke Norge

Vi klarer å tilpasse oss det stigende havnivået, hevder to norske professorer.

Dersom all isen på Grønland og i Antarktis smelter stiger havnivået med 80 meter. Det er versting-scenariet, og tallet mange liker å holde frem for å vise alvoret i den globale oppvarmingen.