laks_680 (Foto: Gorm Kallestad/Scanpix, © PEK )
laks_680 (Foto: Gorm Kallestad/Scanpix, © PEK )

Villaksen kollapser

Stammen av smålaks er rekordlav, og det kan bli aktuelt å forby laksefiske over store deler av landet. Varmt hav får skylden.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Villaksen sliter, og nå ser det ut som om varmere hav gjør at laksen sliter med å finne seg mat. Resultatet kan bli full kollaps i laksestammen, og nå vurderes det å legge harde restriksjoner på laksefisket.

- Dette er krise. Nå må vi ikke fiske opp den siste villaksen vi har, sier Raoul Bierach, seksjonssjef i Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Aftenposten

Fangst på bunnivå
Fangsten av smålaks var på bunnivå i fjor, og siden toppåret 2000 har andelen smålaks blitt redusert med 80 prosent.

Nye undersøkelser av fisk som ble undersøkt og veid i sjøen viser at fisk som opprinnelig ble karakterisert som smålaks – det vil si fisk med ett år i havet - faktisk var eldre fisk som var undervektig.

- 2007-årsklassen av smålaks er usedvanlig svak. Den har den laveste vekten vi har registret, sier Peder Fiske, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

For varmt hav
Grunnen til den dårlige utviklingen i laksestammen er ifølge forskerne at laksen har dårligere tilgang til næring i havet. Årsakene til dette tror man er at havtemperaturen har steget som følge av klimaendringer.

- Det lave antallet smålaks i fjor tyder på dårlig med mellomlaks i 2008. Dette vil gjøre noe med gytingen og fremtidige årsklasser. Derfor vurderer Direktoratet for naturforvaltning enda strengere restriksjoner på laksefisket både i sjøen og i elvene enn det som allerede er foreslått.

- Dersom de verste spådommene slår til kan det bli fiskestans over store deler av landet allerede i løpet av årets sesong, sier Bierach i DN.

- Vi er ikke enig i at de legger 2007 til grunn for å radere ut sjølaksefisket. Vi må se dette an over flere år, sier Arne Jørrestøl, formann i Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag til Aftenposten. Han vil helle ha en evaluering i midten av sesongen for å se an tilsiget av laks.