Annapurna i Nepal. Høyt oppe i Himalaya er lufttrykket så lavt at vann koker før det når 100 grader   som er kokepunktet ved havoverflaten. (Foto: Scanpix)
Annapurna i Nepal. Høyt oppe i Himalaya er lufttrykket så lavt at vann koker før det når 100 grader som er kokepunktet ved havoverflaten. (Foto: Scanpix)

Lufttrykk

Hvert eneste sekund får du milliarder av små dytt.

Luft består av en enorm mengde molekyler i evig bevegelse. De kolliderer - med hverandre, med bakken, med hus, med biler, og med mennesker. Hvert sekund får du milliarder av slike dytt. Kraften av disse dyttene, fordelt på det arealet som dyttes, er trykk. Lufttrykket, eller det atmosfæriske trykket, defineres som den kraften luften dytter på bakken med. Du kan tenke på lufttrykket som vekten av all luften fra bakken til yttergrensen av atmosfæren. Atmosfærisk t