00_kristin (Foto: Knut Falch / SCANPIX)
00_kristin (Foto: Knut Falch / SCANPIX)

Ny investering for oljefondet

Kristin Halvorsen meldte om nedgang i avkastningen for oljefondet i 2007 dag. Nå satser hun friskt med nye aksjemarkeder.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Regjeringen har høye ambisjoner for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Målet er at Statens pensjonsfond skal være verdens best forvaltede fond, sa finansminister Kristin Halvorsen i forbindelse med fremleggingen av stortingsmeldingen om forvaltning av Statens pensjonfond.

Etter en svak nedgang i avkastningen, skisserer hun tre overordnede endringer for årene fremover.

HELE PRESSEKONFERANSEN SER DU NEDERST
SKISSERING AV ENDRINGENE SER DU HER (Artikkelen fortsetter under):

227027

- Fornøyd med minus
Kapitalen i Statens pensjonsfond har vokst kraftig de siste årene. Ved utgangen av 2007 stod det 2.136 mrd norske kroner i fondet. Dette tilsvarer en økning på 245,4 milliarder siden året før. Denne økningen skyldes 313,6 i tilførsel, 86,1 i avkasting, samt en styrking av den norske kronen på 154,3 mrd.

På utenlandsdelen var det en avkastning på fire prosent, noe som er to prosent lavere enn det man på forhånd hadde anslått. Mens for Folketrygdfondet endte avkastningen på over 9 prosent, noe som er det beste de har hatt.

Det er Norges Bank som forvalter fondet. De skapte i fjor en mindreavkastning på 0,22 prosentpoeng i forhold til den referanseporteføljen departementet har fastsatt for utenlandsdelen av Pensjonsfondet. Dette skyldes primært svake resultater innen renteforvaltningen.

Mindreavkastningen kommer etter ni år med meravkastning.

- Jeg er derfor tilfreds med fjorårets avkastning, men det er preget av et urolig år, sa Halvorsen og forklarte det med det svake resultatet i renteforvaltningen.

Nye markeder og eiendom
Nå har Halvorsen gitt sin tilslutning til at oljefondet kan investere tungt i eiendom og såkalte utviklingsøkonomier i årene fremover. Hensikten er å spre risikoen ytterligere og slik gi en forbedring av bytteforholdet mellom avkastning og risiko.

Dette er endringene:

* Så mye som 4-5 prosent av Statens pensjonsfond - Utland skal over i eiendom.

* I tillegg inkluderes 19 nye land i referanseporteføljen, deriblant Egypt, Marokko og Israel. Andelen fremvoksende markeder kommer da til å øke fra fem til ti prosent.

* Norges Bank gis større frihet i investeringene.

* Det legges også opp til å heve eierandelsgrensen i utenlandsdelen av Pensjonsfondet for investeringer i børsnoterte selskaper, uten at dette skal rokke ved fondets rolle som finansiell investor.

Etiske kjøreregler
Halvorsen opplyser at det er et fortsatt krav om at de etiske retningslinjene holdes høyt. Fondet skal fortsatt prioritere klare finansielle og ikke strategiske investorer. Alle uttrekk og endringer dokumenteres grundig, og det skal være åpenhet rundt forvaltningene.

- Samtidig har vi medansvar for selskapene vi har investert i, både med hensyn til miljø og menneskerettigheter, påpeker Halvorsen.

Hun foregrep også kritikk mot eventuelle politiske motiver for investering i land som Israel. Utvalget av nye land til porteføljen begrunnes kun med en tilpasning til futsi-indeksen.

Statens pensjonsfond utland er et av verdens største fond og blir viet enorm oppmerksomhet fra utlandet. I en generell skepsis mot statlige fond som gjør strategiske oppkjøp, blir det norske pensjonsfondet holdt frem som eksempel til etterfølgelse. Dette understreker behovet for at fondets investeringsstrategi og retningslinjer for etikk og eierskapsutøvelse er godt forankret i Stortinget.

227015