kroner_680 (Foto: Sara Johannessen / SCCANPIX)
kroner_680 (Foto: Sara Johannessen / SCCANPIX)

Så mye får du i lønnstillegg

Nattens enighet i forhandlingene mellom LO og NHO vil gi en lønnsvekst på 5,6 prosent. Det betyr at alle får to kroner mer betalt i timen, mens de lavest lønte i tillegg kan plusse på tre kroner per time.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Slik faller lønnsoppgjøret ut i kroner og øre:

Det blir et generelt tillegg på to kroner i timen for alle. Totalt gir dette en årlig lønnsøkning på 3.900 kroner per år.

Det blir også gitt et ekstra lavtlønnstillegg for alle som tjener under 90 prosent av industriarbeiderlønn - dvs 334.796 kroner per år - på tre kroner timen. Dermed vil de lavest lønte få et samlet tillegg på 9.750 kroner.

226767

Lavtlønnstillegget vil falle spesielt heldig ut for kvinner, da nesten halvparten av alle kvinner som omfattes av oppgjøret er lavtlønte. Hver fjerde arbeidstaker vil få lavtlønnstillegg.

AFP
Enigheten om den nye AFP-ordningen innebærer blant annet at det vil bli mulig å ta ut AFP ved fylte 62 år og samtidig jobbe ved siden av uten avkortning av pensjonen.

Pensjonen for dem som tar ut AFP ved fylte 62 år vil ligge litt over dagens nivå, mens den vil bli høyere for dem som venter med å gå av.

Den omstridt levealdersjusteringen innføres gradvis. Justeringen betyr at du må jobbe lenger for å få full pensjon i takt med den gjennomsnittlige levealderen. Levealdersjusteringen blir helt kompensert for alle som er født før 1954, og delvis kompensert for alle født før 1963. Pensjonsdekningen for senere årskull skal vurderes senest i 2017.

Det er fortsatt bare de som har tariffavtale som har krav på avtalefestet pensjon