kroner_680 (Foto: Sara Johannessen / SCCANPIX)
kroner_680 (Foto: Sara Johannessen / SCCANPIX)

Så mye får du i lønnstillegg

Nattens enighet i forhandlingene mellom LO og NHO vil gi en lønnsvekst på 5,6 prosent. Det betyr at alle får to kroner mer betalt i timen, mens de lavest lønte i tillegg kan plusse på tre kroner per time.

Slik faller lønnsoppgjøret ut i kroner og øre: Det blir et generelt tillegg på to kroner i timen for alle. Totalt gir dette en årlig lønnsøkning på 3.900 kroner per år. Det blir også gitt et ekstra lavtlønnstillegg for alle som tjener under 90 prosent av industriarbeiderlønn - dvs 334.796 kroner per år - på tre kroner timen. Dermed vil de lavest lønte få et samlet tillegg på 9.750 kroner. 226767 Lavtlønnstillegget vil falle spesie