Jens Stoltenberg og Bjarne Håkon Hanssen (Foto: Sara Johannessen/SCANPIX)
Jens Stoltenberg og Bjarne Håkon Hanssen (Foto: Sara Johannessen/SCANPIX)

- Et nasjonalt forlik

Regjeringen gravde dypt i lommeboka for å forhindre storstreik i natt. Ikke mange land dette hadde vært mulig for, mener Stoltenberg.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

AFP-ordningen ble reddet, og en storstreik i LO/NHO-området ble avverget på overtid i natt.

- Jeg er glad regjeringen har kunnet bidra til det jeg vil kalle et nasjonalt forlik om pensjon. Det er en løsning som både er god for norske arbeidstakere, og det er en løsning som er god for Norge og norsk økonomi, sier Jens Stoltenberg under en pressekonferanse som pågår nå.

Norsk modell
- Det er et nasjonalt forlik, for det vi har fått på plass en viktig del av i natt, er at vi skal få et forlik om pensjon som ikke bare er et forlik mellom politiske partier i Stortinget, men som også er et forlik mellom LO, NHO, partene i arbeidslivet og regjeringen. Det er den typen brede, nasjonale forlik som er bra norske arbeidstakere, er bra for Norge og som kjennetegner den norske modellen - at vi er gode til å komme fram med omforente løsninger. De er solide, de ivaretar mange hensyn, sier Stoltenberg.

SE VIDEO (vindu øverst)

Få steder dette er mulig
- Vi har kommet fram til en løsning sammen med partene i arbeidslivet som sikrer avtalefestet pensjon, at slitne arbeidstakere kan gå av ved 62 år, at det blir fult mulig å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting og at vi får en løsning som innebærer at vi får en ny, veldig viktig byggekloss på plass i det store arbeidet med en pensjonsreform, sier Stoltenberg.

- Jeg tror det er får andre land som har kunnet gjennomføre denne type store reformer uten mer strid og konflikt enn det vi ser ut til å få i Norge, forutsatt at dette blir godkjent i uravstemningen, sier Stoltenberg.

- Jeg hører mange som er fornøyd med avtalefestet pensjon. Det jeg hører de er minst fornøyd med er at de ikke kan jobbe ved siden av. Nå kan de også det, slo statsministeren fast.

Stor rekkevidde
- Jeg tror vi ikke helt forstår rekkevidden av det vi er i ferd med å gjøre. Nemlig å lage en helt annen mulighet til å kombinere arbeid og pensjon. Alle som har opptjent rettigheter i folketrygden kan gå av ved 62 år også kan de uten avkorting eller noen form for begrensning jobbe ved siden av, sier Stoltenberg.

- Hvis er bussjåfører som ønsker å gå av som 62-åringer og slutte å kjøre buss, skal de få en god avtalefestet pensjon. Hvis de så ønsker å kjøre en vakt i ny og ne, er det bra for busselskapene, men det er også bra for bussjåførene for da får de tilleggsinntekt uten noen form for avkorting.

To utfordringer
Stoltenberg fortalte at det var to hovedutfordringer under nattens innspurt for å hindre arbeidskonflikt.

- Det ene er at med de beregningen vi hadde i utvalgsrapporten til Bjarne Håkon (arbeidsministeren, red. anm.), så var det at de som gikk av ved 62 år og hadde 40 års opptjening og en inntekt tilsvarende fem ganger grunnbeløpet, altså rundt 327.000 kroner, som er brukt lenge som en "typisk lønnstaker i Norge". Når han eller hun fyller 62 år, ville tape rundt 10.000 kroner sammenlignet med dagens ordning, sier Stoltenberg.

- Det andre var at øker levealderen ett år, må man jobbe åtte måneder ekstra for samme pensjon. Der hadde vi en utfordring i forhold til de gruppene som har opptjent i forhold til gammel pensjonsordning, forklarte Stoltenberg.

- Statsråden fornøyd
- Dette er i tråd med pensjonsforliket, vi gjør det vi sa vi skulle gjøre. I tillegg oppnår vi tre viktige ting: Vi sikrer AFP, sliterne kan gå av fra 62 år hvis de ønsker det, det blir full adgang til å kombinere arbeid og pensjon, som jeg tror kommer til å fundamentalt endre veldig mye av norsk arbeidsliv for eldre arbeidstakere. Bjarne Håkon Hanssen er fornøyd, konkluderte statsministeren.

226690
Se LOs Roar Flåthen feiret seieren (video over)