sverre diesen, ronny sandberg og Rigmor Flyansvær
sverre diesen, ronny sandberg og Rigmor Flyansvær

Møtte Forsvarssjefen

FN-veteranen Ronny Sandberg møtte forsvarssjef Sverre Diesen i debatt om ettervern av soldater.

Sandberg fortalte sin historie om kampen mot de psykiske senskadene og byråkratiet i tirsdagens debatt i Tabloid. Forsvarssjef Sverre Diesen beklaget at Forsvaret, til tross for økt fokus på problemet de siste årene, fortsatt sliter med det han omtalte som et betydelig "etterslep" av uløste saker. I debatten deltok også forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Per Sandberg (FrP), Rigmor Flyansvær (mor til FN-veteran) og Ola Spakmo (styremedlem i SIOPS). -