smil
smil

Aprilsnarr!

Det er én dag i året hvor min mamma virkelig blomstrer og koser seg: Det er 1. april og hun setter seg som mål å lure hele familien, samtlige venner og alle hun skulle møte på sin vei. Og hun klarer det. Hvert år. Har du blitt lurt i dag?

Den 1. april er ingen helligdag, men dog svært merkbar i mange land. Dagen markeres med at man lurer venner og kjente - selv aviser, TV og radio kjører faste aprilspøker hvert år. Uklar opprinnelse Opprinnelsen til aprilsnarr er omdiskutert. Noen hevder at det stammer fra en minnefest hvor Kristus blir sendt fra Annas til Kaifas, fra Kaifas til Pilatus, fra Pilatus til Herodes og fra Herodes tilbake igjen til Pilatus, der korsfestelsen finner sted rundt f