01_strom_crop
01_strom_crop

Mer til forsvaret

Anne-Grethe Strøm-Erichsen vil styrke Forsvaret med 800 millioner over fire år. Men hun må regne med motstand når planen kommer opp for Stortinget i juni.

- Det er regjeringens anbefaling å styrke Forsvaret, både i kommende fireårsperiode og deretter. Dette er en plan for oppbygging, ikke videre nedbygging, sa Strøm-Erichsen da hun la frem regjeringens langtidsplan for Forsvaret fredag. Dette vil regjeringen gjennomføre med en økning av budsjettrammen på 800 millioner kroner, noe som tilsvarer en reell budsjettøkning på 2,5 prosent i forhold til inneværende år. 224608 Men i planen er det mang