Blåvingen er vakker, men liten. Kan de spinkle vingene lage en storm? (Foto: Paul Kleiven / Scanpix)
Blåvingen er vakker, men liten. Kan de spinkle vingene lage en storm? (Foto: Paul Kleiven / Scanpix)

Sommerfugl-effektens far er død

Det er brukt som tittel på bøker og filmer, som band-navn, i sangtekster, og i reklame. Men begrepet ble først brukt i en vitenskapelig artikkel.

På 60-tallet forsøkte matematikeren Edward Norton Lorenz å modellere vind, skyer og nedbør.