Blåvingen er vakker, men liten. Kan de spinkle vingene lage en storm? (Foto: Paul Kleiven / Scanpix)
Blåvingen er vakker, men liten. Kan de spinkle vingene lage en storm? (Foto: Paul Kleiven / Scanpix)

Sommerfugl-effektens far er død

Det er brukt som tittel på bøker og filmer, som band-navn, i sangtekster, og i reklame. Men begrepet ble først brukt i en vitenskapelig artikkel.

På 60-tallet forsøkte matematikeren Edward Norton Lorenz å modellere vind, skyer og nedbør.

Edward Norton Lorenz ble nesten 91 år gammel. (Foto: Wikimedia)
Edward Norton Lorenz ble nesten 91 år gammel. (Foto: Wikimedia)

Under arbeidet undret han seg over at vær-modellene kunne ende opp med helt ulike resultater fra kjøring til kjøring, selv om verdiene han la inn i dem var nesten identiske.

I 1972 publiserte han en artikkel som fikk tittelen: «Predictability: does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?».

Begrepet slo an, og er siden brukt som tittel på bøker og filmer, i sangtekster, et band har tatt det som navn, og det er brukt i reklame.

Resultatene til Lorentz ble siden fundamentet for den viktige grenen av matematikk som i dag heter kaos-teori.

Edward Lorenz ble født 23 mai 1917 i Connecticut i USA, og døde 16 april i år.