hest ukesoppdrag farmen
hest ukesoppdrag farmen

Nytt ukesoppdrag

Her får du en beskrivelse av det åttende ukesoppdraget på «Farmen»

Deltakerne på «Farmen» får nok å gjøre i det nye ukesoppdraget. Kornåkeren på Bøensetret har nemlig stått uten tilsyn i lang tid og trenger en real opprensking.