fjalerras (Foto: Arkiv (Fjaler 1998))
fjalerras (Foto: Arkiv (Fjaler 1998))

Da fjellsiden løsnet

Raset og den påfølgende kollapsen av boligblokken i Ålesund er den nyeste hendelsen i en rekke lignede ulykker.

I følge Norges Geologiske Undersøkelse, NGU, har omtrent 2000 personer mistet livet i skredulykker i Norge de siste 150 årene. Man skiller mellom fjellskred, jordskred, kvikkleireskred, snøskred og flomskred. Fjellskredene har ført til noen av de største naturkatastrofene i Norge, og man forventer 2-3 store katastrofer knyttet til fjellskred og flodbølger hvert hundrede år på Vestlandet. Les mer om skred på NGUs hjemmeside. I nyere tid ha