Morgan Andersen
Morgan Andersen

Betinget fengsel for Morgan Andersen

Morgan Andersen ble onsdag dømt til ett års betinget fengsel i Oslo Tingrett. Se dommeren lese opp dommen her!

Oslo Tingrett har ikke festet lit til Morgan Andersens versjon av hva som skjedde da John Obi Mikel skal ha skrevet proffkontrakt med Lyn. Andersen ble kjent skyldig både i dokumentfalsk og falsk anmeldelse av John Shittu. Morgan Andersen anket dommen på stedet.

- Konsekvensene er katastrofale for meg og min familie, sa han til seher.no etter domsavsigelsen.

Se TV-sak om dommen mot Morgan Andersen her (Artikkelen fortsetter under):

224226

- Retten er overbevist om at tiltalte handlet med overlegg, sa rettens formann, tingerettsdommer Torjus Gard.

Retten så ikke noe som tyder på at kontrakten fra 8. september 2004 var forfalsket, slik Andersens forsvarer Cato Schiøtz har hevdet.

Dommerne var derimot overbevist om at kontrakten fra 2005 var forfalsket av Morgan Andersen, og at den tidligere Lyn-direktøren har byttet ut to av sidene i amatørkontrakten til Obi Mikel.

Se dommeren lese opp dommen her:

224188

Tekniske bevis
Retten pekte på at tekniske bevis som blekkpasta og antall stiftehull på de to sidene ikke stemmer overens med resten av kontrakten.

- Mye tyder på at det er kontrakten fra september 2004 som er brukt til forfalskningen. Retten er ikke i tvil om at kontrakten er ettergjort. Retten er overbevist om at hensikten ikke bare var å få Mikel spilleklar. Det var også for å sikre rettigheter til å selge Mikel, heter det i dommen.

Tingretten mener at Andersen var klar over at han leverte inn en falsk kontrakt til NFF.

Morgan Andersen anmeldte John Shittu for å ha forfalsket kontrakten fra september 2004. For dette ble Andersen kjent skyldig i falsk anmeldelse.

Straffen ble satt til satt til ett års betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Rettens formann var her i mindretall. Gard mente halve straffen burde vært gjort ubetinget, mens de to legdommerne ville ha betinget fengsel..

Domsfelte blir også dømt til å dekke saksomkostninger på 20 000 kroner.

Reaksjoner på dommen:
Advokat Cato Schiøtz: - Morgan ferdig i FFK nå.
Eksperter: - En knusende dom.

Fornøyd aktor
- Vi fikk medhold i skyldsspørsmålet og delvis medhold i straffeutmålingen, så vi er jevnt fornøyd, sier aktor Svein Holden til TV 2 Sporten.

Statsadvokaten har tatt betenkningstid på om påtalemyndigheten skal anke straffeutmålingen.

- Det vil bli avgjort i løpet av noen dager, sier Holden.

Sjekk statsadvokatens kommentar til dommen her:

224191