dommerlonn
dommerlonn

Alle dommerne trakk seg

Lønnen til forliksdommere blir kuttet med 30 prosent. I Frogn kommune har hele forliksrådet trukket seg.

En slik lekdommer sitter igjen med drøye 140 kroner per sak. Bente Bjerknes Haugen er dommer i forliksrådet i Frogn kommune i Akershus. Som forliksdommer hjelper hun kommunens beboere med å løse husleietvister, nabokrangler og andre uenigheter. Bjerknes Haugen liker arbeidsoppgavene og synes hun gjør en viktig jobb. Men hun er lei behandlingen hun mener hun og andre forliksdommere får fra regjeringen, og har trukket seg fra vervet. Det har også alle de resterende medlemmene av forl