dommerlonn
dommerlonn

Alle dommerne trakk seg

Lønnen til forliksdommere blir kuttet med 30 prosent. I Frogn kommune har hele forliksrådet trukket seg.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En slik lekdommer sitter igjen med drøye 140 kroner per sak.

Bente Bjerknes Haugen er dommer i forliksrådet i Frogn kommune i Akershus. Som forliksdommer hjelper hun kommunens beboere med å løse husleietvister, nabokrangler og andre uenigheter. Bjerknes Haugen liker arbeidsoppgavene og synes hun gjør en viktig jobb. Men hun er lei behandlingen hun mener hun og andre forliksdommere får fra regjeringen, og har trukket seg fra vervet. Det har også alle de resterende medlemmene av forliksrådet i Frogn gjort.

- Jeg synes Justisdepartementet devaluerer det arbeidet og den innsatsen som gjøres hos forliksrådene over hele landet og jeg tror ikke de helt skjønner hva de gjør, sier Bjerknes Haugen.

Kraftige kutt i godtgjørelsen
Fra 1. mai reduserer Justisdepartement godtgjørelsen til Bjerknes Haugen og andre forliksdommere med hele 30 prosent.

- Vi har sett på hvordan denne ordningen har vært og den har slått veldig feil ut. I en del saker har det blitt utbetalt et veldig stort honorar til forliksmedlemmene. Til og med så stort at folk har kontaktet oss og sagt at dette må være feil når de ser hva slags godtgjørelse de får, sier Astri Aas-Hansen (Ap) i Justisdepartementet om hvorfor godtgjørelsen til forliksdommerne nå må settes kraftig ned.

- Nå skal de få for de sakene som blir behandlet i forliksrådet. For det får de advokatsalæret, det vil si 850 kroner per sak, forklarer Aas-Hansen.

Men dette er ikke helt riktig. Ifølge Justisdepartementets egne høringsdokumenter får forliksrådene nemlig bare to tredeler av disse drøyt 800 kronene. Når alle har fått sitt, sitter en forliksdommer igjen med rundt 140 kroner for en sak som i noen tilfeller krever 3-4 timer med arbeid. Lederen i forliksrådet får 275 kroner per sak.

- Vi mener at vi nå legger oss på en veldig grei måte å avlønne på. Vi har sett litt på hvor mange saker en faktisk behandler i løpet av en time og det store flertallet av sakene er unnagjort på mellom ti og femten minutter”, sier Aas-Hansen.

Ifølge Bjerknes Haugen stemmer det at noen saker er korte, men svært ofte er også sakene kompliserte. Disse krever tidkrevende forberedelser og mye etterarbeid. En komplisert sak kan ta flere timer.

- Noen saker er veldig korte og kan ta en fem til ti minutter. Andre kan ha en behandlingstid i forliksrådet på opp til en time. Og så får man jo i tillegg forberedelser og etterarbeid, spesielt hvis det skal skrives dommer. En komplisert sak kan ta tre til fire timer, og det tror jeg er et snilt estimat, sier Bjerknes Haugen.

Frykter konsekvensene
Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen fra Kristelig Folkeparti frykter konsekvensene av kuttene i godtgjørelse til landets forliksdommer. Han tok opp reduksjonene i godtgjørelse til forliksdommerne i justisdebatten i desember i fjor, men synes ikke han fikk tilstrekkelig svar fra justisminister Knut Storberget.

- Jeg synes de forslagene er uforståelige, rett og slett. Jeg vet av mange henvendelser at rekrutteringen til forliksrådene kan bli veldig skadelidende av det man kanskje må kalle starten på en demontering av ordningen, sier Syversen.

Men Justisdepartementet benekter at dette er en styrt avvikling av forliksrådene.

- Langt der ifra. Forliksrådene gjør en kjempegod jobb. De har vi bruk for og de skal vi fortsette å bruke, sier Aas-Hansen.

- Jeg føler meg trygg på at folk vil ta dette vervet som forliksdommer. Nå er jo ikke den forskriften trådd i kraft enda, så jeg mener det er litt for tidlig å si at dette blir helt galt, fortsetter hun.

Men Syversen er ikke overbevist. Han mener forslaget kan føre til ytterligere press på rettsinstansene. Konsekvensen av dette igjen, er høyere kostnader for samfunnet og for den enkelte, mener Syversen.

- Vi har køer i dag i de ordinære rettsinstansene. Ikke minst på de sivile sakene som jo forliksrådene behandler nå i første instans. Så effekten kan jo rett og slett bli enda lengre ventetid for dem som ønsker å få sin sak avgjort. Da er det vel bare tapere igjen i dette”, sier Syversen.