polakker
polakker

Halvparten er misfornøyd

Mer enn halvparten av arbeidsinnvandrere fra Polen og Baltikum mener at deres landsmenn blir urettferdig behandlet i norsk arbeidsliv.

Det viser en fersk undersøkelse fra Integrering- og mangfoldsdirektoratet. LO mener norske myndigheter har vært altfor naive. Integrert for å se diskriminering De siste ukene har det vært flere avsløringer blant annet i TV 2 om arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa. Mange av dem får ikke bare luselønn - de bor også under uverdige forhold. I fjor hadde 98.000 arbeidsinnvandrere tillatelse til å jobbe i Norge, ifølge årsrapporten til UDI. Men ikke alle fø