irakdemo
irakdemo

- Få soldatene hjem

Lørdag markerte organisasjonen Fredsinitiativet femårsdagen for Irak-krigen ved å kreve hjemsendelse av alle norske soldater.

Det er organisasjonen Fredsinitiativet i samarbeid med andre fredsorganisasjoner som markerer at USA invaderte Irak for 5 år siden. Demonstrantene krever stans i krigføringen og at fredsprosesser settes i gang samtidig som det legges en forpliktende plan for tilbaketrekning. - VI ønsker at myndighetene skal vise det samme motet som da de trakk styrkene hjem fra Irak og hente de norske styrkene hjem fra Afghanistan i dag. Det handler om å stå på fredens side og stå opp imo