Vaapen
Vaapen

I uønskede hender

Kirkens Nødhjelp krever at Norge må gjøre mer for å hindre spredning av norsk ammunisjon.

Det er rundt 30 land Norge ikke vil selge våpen og ammunisjon til. Det er ikke nødvendigvis et problem for landene som vil ha norskproduserte våpen. Landene Norge selger våpen til kan nemlig fritt selge videre våpnene til hvem de vil. Kirkens Nødhjelp vil at Norge skal kreve en sluttbrukeravtale som forhindrer videresalg av norske våpen til land som for eksempel Saudi Arabia og Sri Lanka. - Sluttbrukererklæringer er viktig fordi det gir oss en garanti for at landene vi se