vapen_680 (Foto: Lise Åserud/SCANPIX)
vapen_680 (Foto: Lise Åserud/SCANPIX)

Krever strengere regler for våpeneksport

Kravet om strengere kontroll med norsk våpeneksport får stadig bredere støtte. Flere ungdomsparti og Changemaker krever at Næringsministeren kommer på banen.

Tirsdag blir det demonstrasjon i Oslo.

Den norske stat eier 50 prosent av våpenprodusenten Nammo. Denne eierandelen mener ungdomspartiene og Changemaker at nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen må bruke for å få kontroll på norsk våpeneksport.

- Vi har satt søkelyset mot næringsministeren, og håper at han skal kunne fronte våre krav i forhold til mer åpenhet, og at de norske regler følges for norske statseide selskap uansett hvor i verden de opererer, sier Sigurd M. Thorsen, nestleder i Changemaker.

Demonstrerer
Changemaker og samtlige ungdomsparti, unntatt FPU, demonstrerer i dag på Egertorget. Klokken 12 vil ledere fra ungdomspartier selge våpen med bind for øynene, for å demonstrere hvordan norsk våpeneksport foregår i dag.

- Vi mener at slik systemet er i dag, har Norge ingen garanti for at våpen kommer på avveie. Norsk produserte våpen kan ende opp i områder hvor Norge driver fredsarbeid, og det synes vi er et paradoks. Vi selger i blinde, sier Thorsen.

Changemaker mener det må gjøres noe nå, og krever sluttbrukererklæring ved all våpeneksport.

- Vi vil ha en sikkerhet for at vi vet hvor norske kuler havner.

SE VIDEO: Nestleder i Changemaker om strengere våpeneksport (vinduet over).

Støttespillere
Norsk Folkehjelp og Amnesty International har tidligere uttrykt sin bekymring for at norsk produsert ammunisjon ender opp i krigsherjede land. En rapport Kirkens Nødhjelp la frem i februar i år viser at norsk våpeneksport økte med over 20 prosent fra 2006 til 2007.

I rapporten viser også organisasjonen hvordan ammunisjonen selges til NATO-allierte, som igjen eksporterer ammunisjonen til blant annet krigsherjede land i Afrika.