Hans Olav Syversen, KrF (Foto: TV 2)
Hans Olav Syversen, KrF (Foto: TV 2)

Ønsker hawala-debatt i Stortinget

Finansministeren må vurdere om hawala-virksomheten kan lovliggjøres, mener Hans Olav Syversen i finanskomiteen på Stortinget.

Én milliard kroner forlater Norge hvert eneste år gjennom ulovlige Hawala-kontorer, ifølge DnB NORs anslag.

Den politiske debatten rundt hvordan man kan regulere virksomheten er imidlertid så godt som ikke-eksisterende.

Ønsker debatt
KrF-politiker Hans Olav Syversen, som sitter i finanskomiteen på Stortinget, mener nå at politikerne bør engasjere seg mer i denne saken.

- Vi snakker om store pengesummer, vi vet ikke alltid hvordan de pengesummene er kommet til, vi vet vi har problemer med hvitvasking i enkelte miljøer, sier Syversen.

Dette er argumenter for at myndighetene bør engasjere seg i saken, mener han.

- Vi bør se på omfang, hvordan vi eventuelt kan regulere det og se på hvordan vi kan slå ned på uheldige sider ved denne virksomheten, sier Syversen.

Blodpenger
TV 2 viste mandag kveld dokumentaren "Blodpenger". Filmen handler om hawala-systemet og hvordan innvandrere overfører penger fra Norge til hjemlandet.

Enorme beløp forsvinner hvert år ut av landet utenfor myndighetenes kontroll. Hawala har blitt sett på som nødhjelp, men en del av overføringene er i realiteten hvitvasking av penger.

Advokat og tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad mener at hele Nokas-utbyttet på 57 millioner kroner kunne vært hvitvasket på en uke gjennom hawala-systemet.

- Etter min mening er hawala det systemet som er best egnet til å hvitvaske. Det er ingen kontroll med hvem som sender og hvem som mottar pengene, sier Grimstad.

Se video her!

Kriminelle ønsker ofte å bruke utbyttet fra de kriminelle handlingene så fort som mulig. Det er ikke enkelt uten at pengene spores til den kriminelle handlingen eller til konkrete personer.

- For hvitvaskeren handler det om tre ulike aktiviteter. Det ene er plassering av utbyttet, kamuflering av utbyttet og det tredje er integrering eller å la pengene bli investert i en virksomhet slik at det er umulig å se at det er gjerningsmannen som har kommet med disse midlene, sier Grimstad.

Regulering av Hawala-systemet

sedler penger hvitvasking hawala (Foto: TV 2)
sedler penger hvitvasking hawala (Foto: TV 2)
Hawala brukes i utstrakt grad til hvitvasking. Hans Olav Syversen ber nå finansminister Kristin Halvorsen se nærmere på Hawala-virksomheten og mulighetene for å regulere denne, som for eksempel svenskene har gjort

- For det første at vi nå får klarhet i omfanget, og om omfanget nå tilsvarer at man burde gå inn med reguleringer slik man har gjort i andre land. Så bør vi se på om vi kan gå i dialog med for eksempel det somaliske miljøet for å få dette inn i ordnede former. Det tror jeg alle ville tjene på, sier Syversen.