tove paule (Foto: Scanpix)
tove paule (Foto: Scanpix)

Idretten krever politiattest

Fra neste år vil Norges Idrettsforbund kreve politiattest fra personer som skal ha et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Dette vedtok styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité mandag kveld. Ordningen vil tre i kraft fra 1. januar neste år.

Politiattesten omfatter kun om en person er dømt for seksualforbrytelser, og ikke annen kriminalitet.

Lager veileder
– Vi har gjort ordningen obligatorisk fordi barn må ha lik rett til beskyttelse, uavhengig av hvilken idrett de driver eller hvilket idrettslag de er medlemmer i. Idrettstinget vedtok i fjor Idrettens barnerettigheter. De er bygget på FNs barnekonvensjon og fastsetter barns rett til en trygg idrett. Dagens vedtak underbygger dette verdivalget, sier idrettspresident Tove Paule til TV 2 Sporten.

-Betyr det at alle som allerede er i systemet nå må fremvise politiattest?

-Vi har ikke bestemt oss for detaljene ennå. Dette vil bli informert om til hele organisasjonen i juni, sier Paule.

Det skal nå utarbeides en veileder for håndtering av ordningen. Det diskuteres også andre tiltak, uten at Paule vil gå nærmere inn på hva disse går ut på.

- Vi kan nå lage fellesordninger som sikrer personvernet, hindrer stigma og som etter vår mening gjør det enklere å være idrettslagsleder. Vi vil også snarest ta kontakt med Justis- og politidepartementet og Datatilsynet, gjerne sammen med andre frivillige organisasjoner og Frivillighet Norge, slik at vi får til en best mulig praktisk ordning fra politiets side også, sier idrettspresidenten.

-Ingen garanti
Tore Alfstad, leder i Hordaland idrettskrets, peker på at en politiattest ikke er noen garanti mot seksuelle overgrep i idretten.

-Det finnes jo personer med slike tilbøyeligheter som ikke har et rulleblad, sier han til TV 2 Sporten.

Alfstad har ikke sett det endelige vedtaket, men er positiv.

-Hvis dette kan være med på å hindre overgrep vil vi applaudere det. Men dette er et veldig komplekst tema, sier han.

I Danmark har man hatt en lov om politattester siden 2005. Der har nesten en halv million trenere og ledere måttet levere inn politiattetst. Av dem var det 59 personer som var dømt for pedofili.