Tabloids reaksjon (05.03.08)

- Jeg har hørt at Tabloid-redaksjonen har reagert positivt på den forrige bloggen der vi stjal smørbrød.