Syndromet er oppkalt etter Baron von Münchausen, en historisk og litterær figur som var kjent for å fortelle fantastiske og løgnaktige historier.
Syndromet er oppkalt etter Baron von Münchausen, en historisk og litterær figur som var kjent for å fortelle fantastiske og løgnaktige historier.

Dette er Munchausen Syndrome by proxy

En mor fra Ringsaker er tiltalt for å ha tatt livet av sin første baby, og for grov mishandling av baby nummer to. Det spekuleres i at kvinnen kan lide av det omstridte syndromet Baron von Münchausen by proxy.

Kvinnen er nå tiltalt for å legemsbeskadigelse med døden til følge. I Norge har det tidligere bare vært to saker der Baron von Münchausen by Proxy har vært diskutert.

Skader barna bevisst
Begrepet Münchausen Syndrome by proxy ble første gang brukt av den kjente engelske barnelegen Sir Roy Meadow i 1977 i legetidsskriftet The Lancet. Han beskrev to tilfeller av barnemishandling hvor mødre bevisst hadde skadet barna sine for selv å få sympati og oppmerksomhet. Etter Meadows artikkel har hundrevis av tilfeller dukket opp verden over.

Fremstår som gode mødre
I de fleste tilfellene er det mor som hevder barnet hennes er sykt, og i virkeligheten er det mor selv som har påført barnet skadene. En av de vanligste formene for påført skade er kvelning som fører til uforklarlige krampeanfall, bevissthetstap og i verste fall død. I flere kjente tilfeller er også ulike typer gift brukt, som kan medføre diffuse symptomer som er vanskelige å diagnostisere.

Mødrene fremstår ofte som eksepsjonelt gode mødre. De styrter av gårde til sykehuset med det syke barnet sitt og viser en oppriktig sorg eller bekymring. Det er svært sjelden de i utgangspunktet blir mistenkt for å ha skadet barnet, og det kan ta mange år før de blir avslørt.

jenniferbush-460x250
jenniferbush-460x250

Forgiftet datteren
I USA ble Kathy Bush hedret av Hillary Clinton i 1994 for sin heroiske innsats for sin kronisk syke datter Jennifer. Lille Jennifer ble lagt inn på sykehus over 200 ganger og hadde gjentatte operasjoner på grunn av mageproblemer. Kathy Bush innrømmet at hun med vilje hadde forgiftet sin datter for å oppnå sympati for seg selv.

I 1998 var det Yvonne Eldridge som ble utnevnt til årets mor i USA av daværende presidentfrue Nancy Reagan, Eldridges to fosterdøtre led av uforklarlige symptomer, magetrøbbel og generell utmattelse, og også de gjennomgikk utallige sykehusinnleggelser og operasjoner. Yvonne Eldridge innrømmer senere at hun bevisst hadde sultet fosterbarna sine, og løyet om en rekke symptomer. Begge kvinnene ble dømt for barnemishandling.

To tilfeller i Norge
Her i Norge kjenner vi til to saker hvor Münchausen by proxy har vært diskutert. I 1997 ble en mor fra Bjarkøy i Troms tiltalt for å ha kvalt sin 3 uker gamle sønn med en plastpose. Hun hadde tidligere mistet tre barn i krybbedød. Kvinnen ble dømt i tingretten, men siden frikjent i lagmannsretten. Der ble det hevdet at alle de fire barnas død kunne skyldes en sjelden genmutasjon. Andre medisinske eksperter hevdet imidlertid i retten av alle fire tilfellene kunne være forenlige med kvelning.

I 2003 ble en annen kvinne dømt for å ha forgiftet sin 7 måneder gamle baby med salt mens han var innlagt på Vest-Agder sentralsykehus og Ullevål universitetssykehus. Kvinnen blandet salt i melk som hun ga sønnen, og blandet også salt i intravenøs ernæring han fikk via en sonde. Barnet var innlagt på sykehus flere ganger med alvorlige krampeanfall, men overlevde.

Omstridt diagnose
Münchausen Syndrome by proxy har vært gjenstand for en rekke diskusjoner blant leger, og er ikke en godkjent diagnose. Imidlertid er det anerkjent som et syndrom blant de fleste eksperter på barnemishandling.