boligfelle 460x200
boligfelle 460x200

Slik unngår du boligfellen

Det er boligen som gir norske forbrukere hodebry. Slik styrer du unna boligfellene.

Forbrukerrådet mottok 130.000 klager og henvendelser fra forbrukere i 2007, noe som er omtrent det samme som i 2006. En av ti klager gjaldt boliger.

Meklerne og håndverkerne får mye av skylden, men forbrukerdirektør Erik Lund Isaksen mener også at en del av boligkjøperne er for naive.

LES MER OG SE VIDEO: Disse kjøpene klager vi på

Vidar Holm er underdirektør i Forbrukerrådet og har boligmarkedet som spesialfelt.

Han forteller at det oppstår tvister i rundt 20 prosent av alle boligomsetninger. Det vil si at hver femte kjøper finner feil eller mangler ved boligen.

- De fleste av disse feilene kunne vært avdekket ved en grundig teknisk gjennomgang av boligen, forteller Holm.

Han forteller videre at Forbrukerrådet går inn for at det skal lovfestes en plikt for selger til å innhente en tilstandsrapport ved alle boligomsetninger i forbrukerforhold.

- Vi har forventninger til at myndigheter og lovgiver vil se viktigheten av å lovfeste en slik plikt for selgere, sier Holm.

Her gir Forbrukerrådet deg tips for å unngå boligtvisten:

Kjøp av bruktbolig:

- Avtale om kjøp/salg av fast eiendom bør inngås skriftlig.

vidar Holm-150 (Foto: SCANPIX, © vid)
vidar Holm-150 (Foto: SCANPIX, © vid)
- Avtalen bør beskrive eiendommen og regulere overdragelsen så godt som mulig.

- Eiendommen skal være i slik stand som offentlige bestemmelser krever, hvis ikke annet er avtalt.

- Selgeren har opplysningsplikt om alle viktige forhold ved eiendommen.

- Det er en mangel dersom kjøperen ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selgeren kjente til, og som
kjøperen hadde grunn til å regne med å få, dersom man kan anta at opplysningene ville virket inn på avtalen.

- Kjøperen bør alltid lese grundig igjennom alle dokumenter og gå på visning før avtale blir gjort.

- Dersom det er forsinkelser og mangler, må kjøperen reklamere/klage skriftlig innen rimelig tid og senest fem år etter overtakelse.

- Ved avtalebrudd kan både kjøper og selger gjøre krav gjeldende overfor den andre parten.

- Det aller viktigste praktiske råd du bør merke deg er at du skal sjekke at det er utarbeidet en god teknisk tilstandsrapport som avslører boligens mulige feil og mangler. Ikke nøy deg med den forenklede verdi- og lånetaksten. Den er stort sett bare verdt det papiret den er skrevet på og inneholder nesten kun informasjon gitt av selger og forhold som enhver selv kan se på visningen.

Kjøp av borettslagsleilighet:

- Ikke se deg blind på et lavt innskudd. Kjøpesummen er totalsummen av innskudd og andel fellesgjeld.

- Ikke stol på "estimerte" felleskostnader. Disse kan være undervurdert. Sjekk realismen i disse.

- Vær skeptisk til avdragsfrihet. I alle fall må du være klar over at utgiftene øker sterkt etter den avdragsfrie perioden.

- Vær skeptisk også til lavt innskudd kombinert med høy fellesgjeld.

- Undersøk om borettslaget er tilknyttet en sikringsordning for felleskostnadene.

- Sjekk om det er planlagt vedlikeholdsarbeider som eventuelt vil påvirke størrelsen av felleskostnadene.

- Velg borettslag bygget av seriøse byggfirmaer.