liv_signe_navarsete (Foto: TV 2)
liv_signe_navarsete (Foto: TV 2)

Dyrt å være lastebil-kusk i Oslo

For å få på plass Oslopakke 3 øker samferdselsministeren bompengene. Det blir dyrt for transportnæringen.

Hele 75 kroner skal det koste å passere bomstasjonene for alle tunge kjøretøy i Oslo og Akershus.

Bedre kollektiv
Det ble klart da Samferdselsminister Liv Signe Navarsete la fram deler av planene for Oslopakke 3 fredag. Takstene for enkeltpassering øker fra 40 til 75 kroner for tunge kjøretøy.

For vanlige bilister betyr planene at de må betale 25 kroner for hver passering. Formålet med takstøkningen er å forbedre kollektivtilbudet. Men samferdselsministeren lover at bilistene skal få noe igjen for pengene de betaler.

- E18 må også få en løsning her. Jeg har registrert at det har vært skapt litt usikkerhet om dette. Men fra min side er det klart at de som nå skal trafikkere E18 også skal få igjen noe, sier Navarsete til TV 2.

Lastebiler tar ikke bussen
Men Lastebileierforbundet finner liten trøst i bedre kollektivtransport.

- Vi får en tredobling av personbilsatsingen. Lastebilene har ikke noe alternativ. Lastebilene må gå for at folk skal få varer. Derfor føler vi at dette er helt urimelig, sier administrerende direktør i Norges lastebileierforbund til TV 2.

Han mener det blir en tung prosess for lastebileierne å få dekket inn bråøkningen av transportkostnadene.

217633