Rettsmøte mellom Ulf Hammern og  hans tidligere forsvarer Christian Wiig. (Foto: Gorm Kallestad/Scanpix)
Rettsmøte mellom Ulf Hammern og hans tidligere forsvarer Christian Wiig. (Foto: Gorm Kallestad/Scanpix)

Ny rettsak for Ulf Hammern

Ulf Hammern som var tiltalt i Bjugn-saken har saksøkt sin tidligere forsvarer, Christian Wiig, for 2,8 milloner kroner.

Partene har ikke blitt enige, og dermed blir det ny rettsak.

Kravet fra Hammern er på 2,8 millioner kroner. I tillegg kommer krav om erstatninger for konen Jorid Hammern og ekteparets tre sønner.

Kravene fra ekteparet er avvist av Christian Wiig og hans forsikringsselskap AIG Europe.

Ble ikke enige
Dermed blir det rettsak i enten Trondheim Tingrett eller Oslo Tingrett, ettersom partene ikke ble enige i dagens rettsmøte.

Grunnen til at han nå har gått til søksmål, er at Wiig ikke fremmet et erstatningskrav på 3,2 millioner innen tidsfristen.

Sto tiltalt i Bjugn-saken
Advokat Per Danielsen er prosessfullmektig for Ulf Hammern og familien, og advokat Ronald Eriksen Brevik er prosessfullmektig for Wiig og AIG Europe.

Hammern som sto tiltalt i Bjugnsaken, ble med Wiig som advokat frifunnet i 1994. I 2003 gav menneskerettsdomstolen i Strasbourg ham medhold i at den norske stat hadde krenket hans menneskerettigheter.