Vind (Foto: Ellen Viste)
Vind (Foto: Ellen Viste)

Vind

Luft stiger, synker, strømmer ut og strømmer inn. Til sammen utgjør disse bevegelsene vindmønsteret på jorden.

Solen varmer ekvator, og varm luft stiger fra varm jord. Ved polene varmer solen lite, og kald luft synker synker mot kald is.

I tillegg til at ulike deler av jorden får ulik mengde solvarme, blir enkelte materialer fortere varme – eller kalde – enn andre.

Vind (Foto: Ellen Viste)
Vind (Foto: Ellen Viste)

Det skal mindre varme til for å øke temperaturen på land enn i havet. Og omvendt: Landjorden mister varme fortere enn havet.

Det er denne temperaturforskjellen mellom steder på bakken som gjør at det blåser.

Der luft stiger, må ny luft strømme inn fra siden for å erstatte den luften som forsvant. Der luft synker, må luft strømme utover mot sidene for at det skal bli plass til mer synkende luft.

Luft stiger, synker, strømmer ut og strømmer inn.

Til sammen utgjør disse bevegelsene vindmønsteret på jorden, et mønster med mange detaljer, med storstilt vind og med lokal vind. Men alltid et mønster drevet av solen.