opererer#2_680 (Foto: SCANPIX)
opererer#2_680 (Foto: SCANPIX)

Sykehusgjeld som svir

Helseforetakene i Norge må svi av over 800 millioner kroner på renter til staten og norske banker i 2008. Det tilsvarer 5500 dyre hofteoperasjoner.

For å sikre lavere underskudd har kutt og nedskjæringer vært en del av hverdagen til eiere, ansatte og ledelse ved de norske sykehusene de senere årene.

Nå viser en gjennomgang av budsjettene for 2008 at rentekostnadene stiger kraftig for alle helseforetakene, skriver Aftenposten.

I 2006 var sykehusene sin årlige renteutgift på rundt 330 millioner kroner. To år senere ventes kostnadene å ligge på 820 millioner kroner.

- En del av dette er døde kostnader som kunne ha vært brukt på noe annet. Det ulykkelige er at sykehusene bruker mer penger enn det de har, sier professor Ivar Sønbø Kristiansen ved Høgskolen i Oslo, til Aftenposten.


SE helseminister Sylvia Brustad refse helseforetakene (video under)
218948
Renteøkning
En grunn til at gjelden øker er at nybygde sykehus tas i bruk og at gjelden fra byggeprosjektet kommer inn i regnskapet. Dermed øker også rentekostnadene. I tillegg har sykehusene i økende grad bedt staten om lov til å få låne penger i banken.

Per i dag har de norske sykehusene en samlet kassakreditt på seks milliarder kroner. Fire helseregioner har langsiktige byggelån til staten på 12 milliarder kroner.

Løsning
Uventet økning i kassakredittene og pensjonspremiene, samtidig som kontantkassene er tomme, har altså ført til at sykehusene må låne for å betale regningene.

- Det er et problem, men ikke et stort problem, sier økonomidirektør Jann Georg Falch i Helse Nord.

Det er ventet at det skal komme en løsning på sykehus-situasjonen i forbindelse med fremleggingen av revidert statsbudsjett i mai.