lofte680
lofte680

Her er regjeringens løftebrudd

Den rødgrønne regjeringen ga høsten 2005 mange løfter som ikke har blitt holdt. Sjekk listen her.

Med flertallet i ryggen skulle de forandre Norge. Det er over 20 år siden sist en regjering kunne gjøre som den ville og det manglet ikke akkurat på løfter da de rødgrønne la frem sin regjeringsplattform.

Avskaffe fattigdom
- Den nye flertallsregjeringen har satt seg som mål å avskaffe fattigdommen, sa Kristin Halvorsen den gang.

I valgkampen hevdet Kristin Halvorsen at det ikke engang var vanskelig.

- Dette er jo ikke vanskelig, det handler om politisk vilje, sa hun på Oddvar Stenstrøms valgsending

Økt bistand
Finansministeren lovet også økt bistand.

- Bistanden skal økes først til 1 prosent av BNI, deretter ut over det.

I dag er bistanden 0,98 prosent.

Mer penger til kommunene
Arbeiderpartiet lovet vann i svømmebassengene - fortsatt står mange tomme.

Kommunene ble også lovet mer penger.

- Vi gir oss ikke med 5,4 mrd til neste år, det er et ledd i en opptrappingsplan, sa Åslaug Haga i Soria Moria-erklæringen.

Men utgiftene er større enn inntektene i 9 av 10 kommuner, mange av dem har foretatt kutt i budsjettene sine i år.

- Nå er det slutt på kutt, nå skal pila gå oppover, det skal ansettes flere lærere, sa Halvorsen.

I følge Grunnskolens informasjonssystem har det blitt flere elever per lærer.

Full barnehagedekning
Halvorsen lovet også full barnehagedekning innen utgangen av 2007

Inntektsutviking i landbruket
- Utøvere i landbruket skal sikres en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper, sa Åslaug Haga.

I følge Bondelaget har forskjellene økt.

Se brevet her

Bort med avkortet pensjon
- Avkorting er en uting, det skal bort og det skal bort så fort som mulig, sa Stoltenberg.

Så langt er det bare 67-åringer som slipper avkorting av pensjonen når de jobber.

Satsing på samferdsel
- Det blir økt sasting på samferdsel, sa Åslaug Haga

Fremdeles mangler det 2,3 milliarder for å innfri løftene til vei, jernbane og bredbånd.

- Hvor langt vi greier å komme i å nå målene vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet, sa Stoltenberg.

Det er større for denne regjeringen enn noen tidligere regjering. Pengene strømmer inn i statskassa. Men det er altså mange løfter som ble gitt høsten 2005 som fremdeles gjenstår.

Les også: Slaget ved Randsfjorden

Her ser du hele Soria Moria-erklæringen (30 minutter)

221624