Farmen Hest Gaute Gøtta Grav
Farmen Hest Gaute Gøtta Grav

Kar for sin hest

Skulle du vise at du var kar i 1908 gjaldt det å ha den største hesten. SE VIDEO.

Da bønder i 1908 jobbet på jordene, med innhøsting eller i skogen var de totalt avhengig av en god arbeidshest. Lær mer om hestekulturen for 100 år siden i videovinduet over. De fleste sverget til fjordinger eller kaldblodshester. Fjordingene var å se på de små gårdene, mens kaldblodshestene regjerte de større gårdene. Bøndene skulle jo fø hestene og ha nok arbeid til dem, ergo økte størrelsen på hesten med størrelsen på gården. Dermed ble hest