Gaute Grøtta Grav Farmen
Gaute Grøtta Grav Farmen

Utfordringen utfordrere

Hvor irriterende tror du det er å bo på en forlatt gård, kjempe for tilværelsen i over en måned – og så kommer det fire personer tuslende inn på tunet og sier «Hei! Vi har også lyst til å være her!»?

Svaret er: VELDIG IRRITERENDE! Deltagerne våre har virkelig stått på, og det er ikke rart om flere av dem blir demotiverte og sure av å få uventet motstand. Men to av de fire utfordrerne fikk bli på Farmen, og Eren og Ida har allerede gjort seg bemerket på gården. Å være utfordrer er ikke lett. Noen vil kanskje hevde at de har en stor fordel å komme friske og fulle av krefter rett inn i konkurransen, og at de andre deltagerne har slitt seg ut mens utfordrerne har kunnet s